Σχολή Προπονητών: Διδακτέα ύλη Γυμναστικής για Όλους

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιμορφούμενοι της Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής της Γ.Γ.Α. στο μάθημα της Γυμναστικής για Όλους, μπορούν να βρουν τη διδακτέα ύλη των θεματικών ενοτήτων Ρυθμική Γυμναστική και Κώδικας Αξιολόγησης Γυμναστικής για Όλους στους παρακάτω συνδέσμους.

Δείτε ΕΔΩ και «κατεβάστε» στον υπολογιστή σας τη διδακτέα ύλη της θεματικής ενότητας «Ρυθμική Γυμναστική»

Δείτε ΕΔΩ και «κατεβάστε» στον υπολογιστή σας τη διδακτέα ύλη της θεματικής ενότητας «Κώδικας Αξιολόγησης Γυμναστικής για Όλους»