Καταγραφή αναγκών πυρόπληκτων αθλητών και συλλόγων από την Ε.Ο.Ε.

Στο πλευρό των πληγέντων από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στέκεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία απεύθυνε κάλεσμα σε όσους αθλητές, αθλήτριες και συλλόγους έχουν πληγεί, ώστε να δηλώσουντις ανάγκες τους μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής:

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συναισθανόμενη την τραγικότητα των στιγμών που βιώνει ο τόπος μας αλλά και το μέρος της ευθύνης της που απορρέει από το θεσμικό ρόλο της να μεριμνά για την ανάπτυξη , προαγωγή και προστασία του αθλητισμού, προχωρά σε μία πρώτη καταγραφή των αναγκών στις πυρόπληκτες περιοχές των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας.

Για το σκοπό αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες , αθλητικοί σύλλογοι και αθλητές να αποστείλουν στην Ε.Ο.Ε. μέχρι τις 31.8.2018 -με τον πλέον πρόσφορο τρόπο γι’ αυτούς- μέσω αλληλογραφίας / email / fax μία σύντομη περιγραφή της κατάστασής τους και πως αυτή επηρεάζει την αθλητική δραστηριότητά τους συνοδευόμενη από φωτογραφίες και στοιχεία άμεσης επικοινωνίας μαζί τους.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα συγκεντρώσει όλα τα αιτήματα και θα εξετάσει όλους τους δυνατούς τρόπους οικονομικής ενίσχυσης από κονδύλια της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και της Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών.

Για οιαδήποτε πληροφορία οι εργαζόμενοι στην Ε.Ο.Ε παραμένουν στη διάθεσή των συμπολιτών μας στο τηλφ. 210 68 78 888, fax 210 68 78 940, email [email protected] / [email protected] και στη διεύθυνση Δημ. Βικέλα 52, Χαλάνδρι 152 33.