Ανακοίνωση – ενημέρωση για σωματεία μπόουλινγκ

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 33 παρ. 8 του Ν. 2725/99 και των άρθρων 1 και 36 παρ. 2 του καταστατικού της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.), η Ομοσπονδία είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα του μπόουλινγκ στην Ελλάδα και έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία προγραμματισμού και διοργάνωσης πανελληνίων ή άλλων αγώνων για το άθλημα του μπόουλινγκ.

Διά της παρούσης ανακοινώσεως γνωστοποιούμε στα σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο., στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών, καθώς και στους αθλητές μπόουλινγκ, ότι διοργάνωση αγώνων μπόουλινγκ χωρίς την άδεια της Ε.Γ.Ο. και τυχόν συμμετοχή αθλητών σε τέτοιου είδους αγώνες, θα επισύρει εις βάρος των συμμετεχόντων (σωματείων, αθλητών-τριών και μελών Διοικητικών Συμβουλίων) τις προβλεπόμενες εκ του άρθρου 35 του καταστατικού της Ομοσπονδίας ποινές.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο.