Σχολή Προπονητών Θεσσαλονίκης: Ενημέρωση για εκπόνηση εργασίας και φόρμα δήλωσης πρακτικής εξάσκησης

Εκ μέρους της Διεύθυνσης της Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής της Θεσσαλονίκης, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, από το σύνολο των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων ειδίκευσης και συγκεκριμένα από τις ενότητες Ειδική Προπονητική, Μεθοδολογία Διδασκαλίας και Προπονητική Εξάσκηση που αντιστοιχούν σε 105 ώρες, σας έχουν αφαιρεθεί 30 ώρες συνολικά (δέκα από κάθε ενότητα), για να τις διαθέσετε για την εκπόνηση μιας εργασίας.

Η εργασία θα είναι διαθεματική, ατομική ή ανά δύο άτομα και θα παραδοθεί στον Διευθυντή της Σχολής μετά το πέρας των μαθημάτων ειδίκευσης. Η αξιολόγηση κάθε εργασίας θα γίνει από καθηγητή ή καθηγητές διδάσκοντες στην Σχολή ανά ειδικότητα (Ενόργανη, Ρυθμική, Ακροβατική, Τραμπολίνο) και θα καλύπτει το 30% της αξιολόγησης για κάθε ένα από τα μαθήματα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα για την αξιολόγηση θα δοθεί στην βιβλιογραφική αναφορά. Στην προφορική εξέταση θα γίνουν και ερωτήσεις μέσα από το περιεχόμενο της εργασίας κάθε σπουδαστή.

Επίσης οι Πτυχιούχοι των ΤΕΦΑΑ ή άλλων σχολών ΑΕΙ μπορούν να μεταφέρουν τις παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχτεί στα μαθήματα του κύκλου 1 και 2 με τους αντίστοιχους βαθμούς. (Θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία στον Διευθυντή της Σχολής, κ. Παναγιώτη Στεφανίδη).

Επιπλέον, στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη φόρμα που θα πρέπει να παραδώσετε συμπληρωμένη έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, για την επιβεβαίωση της πρακτικής εξάσκησής σας, διάρκειας 50 ωρών:

Φόρμα δήλωσης πρακτικής εξάσκησης – Σχολή Προπονητών Θεσσαλονίκης