Έκδοση καρτών C1 & C2 στους χώρους διεξαγωγής των διοργανώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του μεγάλου όγκου αιτήσεων έκδοσης καρτών κατηγοριών C1 & C2 από Συλλόγους και Φορείς που θα συμμετάσχουν σε Contest & Festival Γυμναστικής για Όλους, δίδεται εκτάκτως η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις προγραμματισμένες – εγκεκριμένες Διοργανώσεις, με την κατάθεση των παρακάτω στοιχείων στην Γραμματεία της Ε.Γ.Ο. που θα βρίσκεται στο χώρο διεξαγωγής των Διοργανώσεων:

α) την κατάθεση της σχετικής αίτησης που απαιτείται για την έκδοση των καρτών.
β) την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση των καρτών.
γ) την καταβολή του αντίστοιχου ποσού για την έκδοση καρτών (Κάρτα C1: 15,00 ευρώ, Κάρτα C2: 8,00 ευρώ). Το ποσό που θα καταβληθεί, θα συμψηφιστεί με το ποσό που απαιτείται για την έκδοση των σχετικών καρτών από την Ε.Γ.Ο..