Έκδοση καρτών κατηγοριών C1-C2 και διευκρινίσεις για κατηγορίες B1-B2

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ε.Γ.Ο., σας ενημερώνουμε ότι είναι πλέον δυνατή η έκδοση καρτών Κατηγορίας C1 και C2, που αφορούν τους συμμετέχοντες σε Contest και Festival Γυμναστικής για Όλους μέσω των φορέων.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η κάρτα Β’ Κατηγορίας που αφορά τα τμήματα υποδομών των αθλητικών συλλόγων, έχει τροποποιηθεί με την προσθήκη υποκατηγοριών, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω:

ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β1 & Β2 (εκδίδονται μόνο για αθλούμενους συλλόγων):

Οι κάρτες αυτής της κατηγορίας εκδίδονται κατόπιν αίτησης, για τους αθλούμενους που πλαισιώνουν τα τμήματα υποδομών των Συλλόγων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Ε.Γ.Ο. (εκτός Συλλόγων Μπόουλινγκ). Ειδικότερα:

Κάρτα Κατηγορίας Β1 (Contest & Festival)
Η κάρτα Β1 παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα συμμετοχής σε διοργανώσεις διαγωνιστικού αλλά και μη διαγωνιστικού χαρακτήρα (Contest & Festival).
Κόστος αρχικής έκδοσης: 15,00 €.
Ισχύς: Ετήσια (περίοδος ισχύος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους).
Κόστος ετήσιας ανανέωσης: 5,00 €.
Κόστος επανέκδοσης (σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής): 5,00 €.

Κάρτα Κατηγορίας Β2 (Festival)
Η κάρτα Β2 παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα συμμετοχής σε διοργανώσεις μη διαγωνιστικού χαρακτήρα (Festival).
Κόστος αρχικής έκδοσης: 8,00 €.
Ισχύς: Χωρίς λήξη.
Κόστος επανέκδοσης (σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής): 5,00 €.

Η έκδοση καρτών Κατηγοριών Β1 και Β2 είναι επίσης δυνατή για πρόσωπα που είναι κάτοχοι όμοιων καρτών (Β1 ή Β2) σε άλλον αθλητικό σύλλογο.

Επίσης, επιτρέπεται η έκδοση καρτών Β1 και Β2 Κατηγοριών, ακόμη και για πρόσωπα που κατέχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας (κάρτα Α’ Κατηγορίας) σε άλλον σύλλογο, διευκρινίζοντας ότι δεν υφίσταται λόγος εφαρμογής της διαδικασίας μεταγραφών καθόσον η κάρτα Β’ Κατηγορίας δεν επέχει θέση δελτίου αθλητικής ιδιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή σε οποιαδήποτε διοργάνωση προϋποθέτει την κατοχή σχετικής κάρτας από τους ενδιαφερόμενους και όχι μόνο την εγγραφή τους στο μητρώο της Ομοσπονδίας.

Για τη διευκόλυνσή σας, και προκειμένου να τακτοποιηθεί τυχόν οφειλή για αιτήματα που εκκρεμούν, αλλά και για αιτήματα που θα υποβληθούν προκειμένου να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στις προσεχείς διοργανώσεις, ως καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.