Οδηγίες για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε αγώνες ενόργανης & ρυθμικής

Σας γνωρίζουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία η δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχών σε αγώνες ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής.

Από τη συγκεκριμένη εφαρμογή, τα ενδιαφερόμενα σωματεία θα καταχωρούν τις δηλώσεις των συμμετοχών για αγώνες ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, μέσα από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ & ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

odigies_onlinego