Αύριο η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Γ.Ο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 14 Μαρτίου και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα εξής:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Επικύρωση Πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο. της 22ης Νοεμβρίου 2017.
3. Διοικητικός Απολογισμός από 01/01/2017 έως 31/12/2017 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.
4. Οικονομικός Απολογισμός από 01/01/2017 έως 31/12/2017 και ισολογισμός έτους 2017 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2017 – Ψηφοφορία.
6. Απαλλαγή ευθύνης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οικονομική διαχείριση του χρονικού διαστήματος από 01/01/2017 έως 31/12/2017 – Ψηφοφορία.

Στην Τακτική Γ.Σ. έχουν προσκληθεί 95 σωματεία με δικαίωμα ψήφου και, εφόσον δεν υπάρξει απαρτία κατά την προκαθορισμένη ώρα, η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 17:00, την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο.