Ανακοίνωση για την έκδοση Καρτών αθλητών & αθλουμένων μέσω της πλατφόρμας onlinEGO

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.), με απόφασή του στην 02η συνεδρίασή του στις 28 Φεβρουαρίου 2018 και έχοντας λάβει υπόψη τις εισηγήσεις των αρμόδιων Τεχνικών Επιτροπών, ανακοινώνει την οριστική διάρθρωση των Κατηγοριών αθλητών ή αθλουμένων, για τους οποίους θα εκδίδονται ειδικές Κάρτες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας onlinEGO ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις διοργανώσεις που πραγματοποιούνται είτε από την Ε.Γ.Ο. είτε από τρίτους με την άδεια-έγκριση, σε συνδιοργάνωση ή υπό την αιγίδα της.

Μέσα από τη δημιουργία της καινούργιας, πρωτοποριακής για τα ελληνικά δεδομένα, ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η Ε.Γ.Ο. εγκαινιάζει μία νέα εποχή, αποκτώντας τη δυνατότητα να καταγράψει πλήρως το αθλητικό δυναμικό της, να έχει πιο σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία και να πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καταγραφή στοιχείων και οργάνωση των αθλητικών Ομοσπονδιών, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2018.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα onlinEGO θα τεθεί σε ολοκληρωμένη λειτουργία εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης-εκτύπωσης των καρτών μέσα από αυτήν.

Η διάρθρωση των Καρτών, ανά κατηγορία αθλητών ή αθλουμένων, έχει ως εξής:

 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
(Δελτίο – εκδίδεται μόνο για αθλητές/αθλήτριες Συλλόγων)

Η κάρτα αυτή επέχει θέση δελτίου αθλητικής ιδιότητας και εκδίδεται για συγκεκριμένο άθλημα κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων Συλλόγων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Αναλόγως του αθλήματος για το οποίο έχει εκδοθεί η κάρτα, παρέχεται το δικαίωμα στον κάτοχο να συμμετέχει σε αγώνες Ολυμπιακών και μη Ολυμπιακών αθλημάτων που καλλιεργεί η Ομοσπονδία και πραγματοποιούνται είτε από αυτήν, είτε από τρίτους με την άδεια-έγκριση, σε συνδιοργάνωση ή υπό την αιγίδα της.

-Ολυμπιακά και μη Ολυμπιακά αθλήματα (εκτός της Γυμναστικής για Όλους):
Κόστος αρχικής έκδοσης: 20,00 €
Ισχύς: Ένα ημερολογιακό έτος, από την 01/01 έως τις 31/12.
Κόστος ετήσιας ανανέωσης: 5,00 €
Κόστος επανέκδοσης (σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής): 5,00 €

Επιπλέον, ανεξαρτήτως του αθλήματος για το οποίο έχει εκδοθεί η κάρτα, ο κάτοχός της δικαιούται να συμμετάσχει και σε διοργανώσεις «Γυμναστικής για Όλους» διαγωνιστικού (Contest) καθώς και μη διαγωνιστικού χαρακτήρα (Festival).


-Γυμναστική για Όλους (συμμετοχή σε
Contest):
Κόστος αρχικής έκδοσης: 15,00 €
Ισχύς: Ένα ημερολογιακό έτος, από την 01/01 έως τις 31/12.
Κόστος ετήσιας ανανέωσης: 5,00 €
Κόστος επανέκδοσης (σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής): 5,00 €

Με την έκδοση αυτής της κάρτας, ο κάτοχός της δικαιούται να συμμετάσχει επίσης σε διοργανώσεις «Γυμναστικής για Όλους» μη διαγωνιστικού χαρακτήρα (Festival), με την προϋπόθεση να πραγματοποιούνται είτε από την Ε.Γ.Ο., είτε από τρίτους με την άδεια-έγκριση, σε συνδιοργάνωση ή υπό την αιγίδα της.

 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
(εκδίδεται μόνο για αθλούμενους Συλλόγων Γυμναστικής)

Η κάρτα αυτή εκδίδεται κατόπιν αίτησης, για τους αθλούμενους που πλαισιώνουν τα τμήματα υποδομών των Συλλόγων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (εξαιρούνται οι αθλούμενοι Συλλόγων Μπόουλινγκ).

Στον κάτοχο της κάρτας παρέχεται επίσης το δικαίωμα συμμετοχής σε διοργανώσεις «Γυμναστικής για Όλους» άνευ διαγωνιστικού χαρακτήρα (Festival), που πραγματοποιούνται είτε από την Ε.Γ.Ο. είτε από τρίτους με την άδεια-έγκριση, σε συνδιοργάνωση ή υπό την αιγίδα της.

Κόστος αρχικής έκδοσης: 8,00 €
Ισχύς: Χωρίς λήξη.
Κόστος επανέκδοσης (σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής): 5,00 €

 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C1 & C2
(αφορά τους Φορείς που συμμετέχουν σε Contest & Festival Γυμναστικής για Όλους)

Οι κάρτες αυτής της κατηγορίας εκδίδονται κατόπιν αίτησης και αφορούν εκείνους που θα συμμετέχουν μέσω Φορέων σε διοργανώσεις «Γυμναστικής για Όλους», που πραγματοποιούνται είτε από την Ε.Γ.Ο. είτε από τρίτους με την άδεια-έγκριση, σε συνδιοργάνωση ή υπό την αιγίδα της.

Κάρτα Κατηγορίας C1 (Contest & Festival)
Η κάρτα C1 παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα συμμετοχής σε διοργανώσεις διαγωνιστικού (Contest) καθώς και μη διαγωνιστικού χαρακτήρα (Festival).

Κόστος αρχικής έκδοσης: 15,00 €
Ισχύς: Ένα ημερολογιακό έτος, από την 01/01 έως τις 31/12.
Κόστος ετήσιας ανανέωσης: 5,00 €
Κόστος επανέκδοσης (σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής): 5,00 €


-Κάρτα Κατηγορίας
C2 (Festival)
Η κάρτα C2 παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε διοργανώσεις άνευ διαγωνιστικού χαρακτήρα (Festival).

Κόστος αρχικής έκδοσης: 8,00 €
Ισχύς: Χωρίς λήξη.
Κόστος επανέκδοσης (σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής): 5,00 €


Κάρτες Κατηγορίας
C1 & C2 εκδίδονται ατελώς:
α) Για όσους έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν το 50ό έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12 του έτους κατά το οποίο αιτούνται την έκδοση κάρτας
β) Για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) / Special Olympics

 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D
(εκδίδεται μόνο για αθλούμενους Συλλόγων Μπόουλινγκ)

Η κάρτα αυτή εκδίδεται κατόπιν αίτησης για τα τμήματα υποδομών, καθώς και για τα μέλη των Συλλόγων Μπόουλινγκ, παρέχοντάς τους το δικαίωμα να συμμετέχουν σε εσωτερικές διοργανώσεις που πραγματοποιούνται από τους Συλλόγους στη δύναμη των οποίων ανήκουν (εσωτερικά πρωταθλήματα).

Κόστος αρχικής έκδοσης: 8,00 €
Ισχύς: Χωρίς λήξη.
Κόστος επανέκδοσης (σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής): 5,00 €

Στον κάτοχο της κάρτας παρέχεται επίσης το δικαίωμα συμμετοχής σε διοργανώσεις «Γυμναστικής για Όλους» άνευ διαγωνιστικού χαρακτήρα (Festival), που πραγματοποιούνται είτε από την Ε.Γ.Ο. είτε από τρίτους με την άδεια-έγκριση, σε συνδιοργάνωση ή υπό την αιγίδα της.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο.