Σχολές Προπονητών Γυμναστικής Γ’ κατ. Αθήνας & Θεσσαλονίκης: Οριστικοί πίνακες συμμετεχόντων

Σας κοινοποιούμε τους οριστικούς πίνακες της Γ.Γ.Α. με τα ονόματα:
α) των υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στις Σχολές Προπονητών Γυμναστικής Γ’ Κατηγορίας της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
β) των απορριπτέων, λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων της Σχολής Προπονητών της Αθήνας

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα ονόματα των απορριπτέων της Σχολής Προπονητών της Αθήνας

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες με τα ονόματα των επιτυχόντων και των απορριπτέων της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης