Συνάντηση ενδιαφερομένων για τη Γυμναστική για Όλους

Σας ενημερώνουμε ότι, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης του αθλήματος Γυμναστικής για Όλους, για όλη την Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στα γραφεία της Ε.Γ.Ο. στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς σε ηλεκτρονική μορφή, αποστέλλοντας email στο [email protected], μέχρι και τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2018.