Αλλαγές & διευκρινίσεις στον Κώδικα Βαθμολογίας Ρυθμικής από τη FIG

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν από τη FIG οι Αλλαγές και οι Διευκρινίσεις που αφορούν στον Κώδικα Βαθμολογίας Ρυθμικής Γυμναστικής του Ολυμπιακού κύκλου 2017-2020.

Η αναθεωρημένη έκδοση του Κώδικα Βαθμολογίας Ρυθμικής Γυμναστικής, η οποία θα περιέχει αυτές τις αλλαγές και διορθώσεις, θα είναι διαθέσιμη τον Ιανουάριο του 2018.

Μπορείτε να δείτε τις αλλαγές στους παρακάτω συνδέσμους:

Ατομικά προγράμματα

Ομαδικά προγράμματα (Ensemble)