Ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας και δήλωση e-mail των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο.

Η Ε.Γ.Ο. καλεί τις Ενώσεις, τα σωματεία-μέλη της, καθώς και τα εγγεγραμμένα σε αυτήν σωματεία μπόουλινγκ, να προβούν στον έλεγχο των στοιχείων τους, τα οποία είναι αναρτημένα στον επίσημο δικτυακό τόπο της Ομοσπονδίας (ενότητα «Σωματεία – Ενώσεις»).

Ειδικότερα, οι Ενώσεις και τα σωματεία που δεν έχουν δηλώσει email επικοινωνίας, καλούνται να το πράξουν χωρίς άλλη καθυστέρηση, αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο στην Ε.Γ.Ο. (μέσω fax στο 2109887329 ή ηλεκτρονικά στο ego@otenet.gr), με υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του σωματείου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα σωματεία θα λάβουν όνομα χρήστη & κωδικό (username & password) που θα τους επιτρέπει την πρόσβαση στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία πρόκειται να τεθεί σταδιακά σε λειτουργία και η ολοκλήρωσή της (αρχές του 2018) θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και τη δήλωση συμμετοχής σε διοργανώσεις της Ε.Γ.Ο., των Ενώσεων και των σωματείων.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο.