Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. και της Τ.Ε. Αεροβικής & Ακροβατικής Γυμναστικής

Σας γνωρίζουμε ότι στη 10η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. της 21ης Νοεμβρίου 2017, έγινε δεκτή η παραίτηση της κας Μαρίας Ζβεντερίκου από μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για προσωπικούς λόγους. Τη θέση της στο Δ.Σ. κατέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Πανταζής, ως πρώτος αναπληρωματικός.

Ως εκ τούτου, η διάρθρωση της Τεχνικής Επιτροπής Αεροβικής & Ακροβατικής Γυμναστικής έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κωνσταντίνος Πανταζής

ΜΕΛΗ:

Μαρία Ζβεντερίκου
Νίκος Λαζαρακόπουλος
Δημήτριος Πολύζος
Κωνσταντίνος Νοδαράκης
Μαρία Λίβα (Υπεύθυνη Κριτών Ακροβατικής Γυμναστικής)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της κας Μαρίας Λίβα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Κριτών Ακροβατικής Γυμναστικής ορίζεται η κα Αθηνά Δέλλιου.