Πρακτικό Επιτροπής Μετεγγραφών Ε.Γ.Ο. 2017 (Ορθή Επανάληψη)

Σας κοινοποιούμε το Πρακτικό της Επιτροπής Μετεγγραφών της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, το οποίο επικυρώθηκε στη 10η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο., στις 21 Νοεμβρίου 2017.

Διαβάστε ΕΔΩ το Πρακτικό της Επιτροπής Μετεγγραφών της Ε.Γ.Ο.  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)