Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Γ’ κατ. Θεσσαλονίκης: Προσωρινός πίνακας υποψηφίων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Σας κοινοποιούμε τον Προσωρινό Πίνακα της Γ.Γ.Α. με τα ονόματα:
α) των υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στη Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Γ’ Κατηγορίας Θεσσαλονίκης
β) των απορριπτέων, λόγω ελλιπούς φακέλου δικαιολογητικών ή λόγω μη αναγνωρισμένων Αθλητικών Σωματείων.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης έως τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017.
Οι ενστάσεις (επισυνάπτεται σχετικό έντυπο) δύναται να αποσταλούν μέσω τηλεομοιοτυπίας στο 2131316985 ή ταχυδρομικώς στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο της Γ.Γ.Α. με τον Προσωρινό Πίνακα (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Δείτε ΕΔΩ τη φόρμα υποβολής ένστασης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)