Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Γ’ κατ. Αθήνας: Προσωρινός πίνακας υποψηφίων

Σας κοινοποιούμε τον Προσωρινό Πίνακα της Γ.Γ.Α. με τα ονόματα:
α) των υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στη Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Γ’ Κατηγορίας Αθήνας
β) των απορριπτέων, λόγω ελλιπούς φακέλου δικαιολογητικών ή λόγω μη αναγνωρισμένων Αθλητικών Σωματείων.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης έως την 27η Νοεμβρίου 2017.
Οι ενστάσεις (επισυνάπτεται σχετικό έντυπο) δύναται να αποσταλούν μέσω τηλεομοιοτυπίας στο 2131316981 ή ταχυδρομικώς στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο της Γ.Γ.Α. με τον Προσωρινό Πίνακα

Δείτε ΕΔΩ τη φόρμα υποβολής ένστασης