Αθλήτριες με δικαίωμα συμμετοχής στα Κύπελλα Ρυθμικής Α’-Β’-Γ’-Δ’ κατηγοριών

Σας ενημερώνουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στα Κύπελλα Ρυθμικής Γυμναστικής Γυναικών – Νεανίδων – Κορασίδων – Παγκορασίδων έχουν οι αθλήτριες των συλλόγων που είναι εγγεγραμμένες στη δύναμη της Ε.Γ.Ο., οι οποίες το 2017 συμμετείχαν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Γυναικών και Νεανίδων και στις Τελικές Φάσεις Κορασίδων και Παγκορασίδων (Α’-Γ’-Δ’ & Β’ Περιφερειών).

Κριτήριο για την συμμετοχή είναι η κατάταξή τους στους παρακάτω αγώνες:

Κύπελλο Γυναικών: Οι 10 πρώτες αθλήτριες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Γυναικών ανά όργανο.

Κύπελλο Νεανίδων: Οι 20 πρώτες αθλήτριες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων ανά όργανο.

Κύπελλο Κορασίδων: Οι 20 πρώτες αθλήτριες ανά όργανο από κάθε Τελική Φάση (Α’-Γ’-Δ’ & Β’ Περιφερειών), συνολικά 40 αθλήτριες.

Κύπελλο Παγκορασίδων: Οι 20 πρώτες αθλήτριες ανά όργανο και ανά ηλικία από κάθε Τελική Φάση (Α’-Γ’-Δ’ & Β’ Περιφερειών), συνολικά 80 αθλήτριες (40 αθλήτριες Δ1 και 40 αθλήτριες Δ2).

Οι αθλήτριες θα αγωνισθούν και θα αξιολογηθούν σε ελεύθερα προγράμματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αγωνιστικών προγραμμάτων κάθε κατηγορίας.

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα συμμετοχής των αθλητριών δεν μεταβιβάζεται.