Υποτροφίες αθλητών από τον Όμιλο Αντωνέλη και τον Σύλλογο Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών

Για το έτος 2017, ο Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών (Σ.Ε.Ε.Δ.Α.) σε συνεργασία με τον Όμιλο Εταιριών Αντωνέλη, προκηρύσσουν τρεις υποτροφίες των χιλίων ευρώ (1.000 €) έκαστη, για τρεις εν ενεργεία Αθλητές ή Αθλήτριες με σκοπό οι αθλητές να αξιοποιήσουν τα χρήματα σε απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για το άθλημά τους ή στην προετοιμασία τους ή στην αποκατάσταση – αποθεραπεία τους, εκ των οποίων η μία υποτροφία προορίζεται αποκλειστικά για Αθλητή – Αθλήτρια ΑΜΕΑ.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν τον Ιούνιο του 2017 στην αρμόδια επιτροπή. Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων θα είναι 15 ημέρες: από 15 ως 30 Ιουνίου 2017.

Δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι οι εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες όλων των αναγνωρισμένων Ολυμπιακών και Παρολυμπιακών Αθλημάτων που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Αναλυτικές πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://seeda.gr/υποτροφίες-αθλητών-2016-17/