Δυνατότητα κατοχής από υπάλληλο αθλητή άδειας πρακτορείου ΟΠΑΠ

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Δυνατότητα κατοχής από υπάλληλο αθλητή άδειας πρακτορείου ΟΠΑΠ», για άμεση ενημέρωση των τυχόν ενδιαφερομένων αθλητών:

Σας γνωρίζουμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμ. 354/2011 Γνωμοδότηση της Β’ Ολομέλειας Διακοπών που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με το ερώτημα αν αθλητής που έχει καταλάβει μία από τις οκτώ πρώτες θέσεις σε οποιοδήποτε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχει διακριθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες για άτομα με ειδικές ανάγκες, ο οποίος διορίσθηκε σε θέση δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 8 του ν.2725/1999, δύναται να κατέχει άδεια πρακτορείου προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου παράλληλα με την υπαλληλική του ιδιότητα, γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι:
Αθλητής που έχει σημειώσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα και εκ του λόγου αυτού διορίσθηκε σε κενή θέση φορέα του δημόσιου τομέα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάσταση του με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν.3708/2008, δε δύναται να κατέχει, παράλληλα με την παραπάνω θέση, άδεια πρακτορείου προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου, η οποία του χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή των αυτών διατάξεων.
Το πλήρες κείμενο της ως άνω γνωμοδότησης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους www.nsk.gr.

Διαβάστε ΕΔΩ το πλήρες έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης