Άδεια εισόδου προπονητών σε σχολικές μονάδες, έτους 2017-2018

Σε συνέχεια εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας (από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Α’) από τις 25 Μαΐου 2017, το οποίο επισυνάπτεται, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν στην Ε.Γ.Ο. τα σχετικά αιτήματα έως τις 15 Ιουλίου 2017.

Στο πλαίσιο της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κατόπιν αιτήματος από τις Επίσημες Ελληνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, εγκρίνει άδειες εισόδου επιλεγμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, προπονητών και διακεκριμένων αθλητών για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018, καθώς και για τα γυμναστήρια αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπου υλοποιούνται εγκεκριμένα αθλητικά προγράμματα και δράσεις.

Διαβάστε ΕΔΩ το διαβιβαστικό της Ε.Γ.Ο., μαζί με το αναλυτικό έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Προγραμματισμός Αδειών Εισόδου για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018»