Επισήμανση για οικονομική υποχρέωση συμμετεχόντων σε αγώνες Γυμναστικής

Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αριθμό πρωτοκόλλου 3185/10-05-2017 (επισυνάπτεται αντίγραφο), θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η μη καταβολή του ετήσιου ποσού των δύο (2) ευρώ για κάθε συμμετέχοντα συνεπάγεται τη μη συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες και σε αγώνες Γυμναστικής για Όλους που διεξάγονται με την έγκριση, αιγίδα ή συνδιοργάνωση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Διαβάστε ΕΔΩ το σχετικό συμπληρωματικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο.