Θέσπιση παραβόλου μετεγγραφής αθλητών

Σας γνωρίζουμε ότι, δυνάμει της με αριθμό 14/20-12-2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο., θεσπίζεται παράβολο μετεγγραφής για κάθε αθλητή που κατέχει δελτίο φιλάθλου ιδιότητας, εκδοθέν από την Ομοσπονδία.
Το ύψος του παραβόλου καθορίζεται στο ποσό των 50,00 ευρώ και το αποδεικτικό κατάθεσης αυτού προσκομίζεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά έγγραφα μετεγγραφής στο αρμόδιο τμήμα της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας την προβλεπόμενη χρονική περίοδο των μετεγγραφών.
Η κατάθεση του ανωτέρω χρηματικού ποσού θα γίνεται στο λογαριασμό που διατηρεί η Ομοσπονδία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 080/480776-66 και IBAN GR 7101100800000008048077666.

Διαβάστε ΕΔΩ την σχετική ανακοίνωση της Ε.Γ.Ο.