Αντίστροφη μέτρηση για το “EGO STARGYM CONTEST & FESTIVAL 2017”

O Φιλογυμναστικός Όμιλος Μεταμόρφωσης «ΚΟΤΙΝΟΣ» (Φ.Ο.Μ. «ΚΟΤΙΝΟΣ»), ο Σύλλογος Φίλων Γυμναστικής Αιγάλεω (Σ.ΦΙ.Γ.Α.) και η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) συνδιοργανώνουν  για τη φετινή αθλητική χρονιά την εκδήλωση Γυμναστικής για Όλους “E.G.O. STARGYM CONTEST and FESTIVAL 2017” υπό την αιγίδα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδος (ΕΘ.Ν.Ο.Α).

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι:
• E.G.O. STARGYM FESTIVAL 2017: Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017
• E.G.O. STARGYM CONTEST 2017: Σάββατο 17 Ιουνίου 2017, Κυριακή 18 Ιουνίου 2017

Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος συμμετοχής στη διοργάνωση έχει ως εξής:
• Για το FESTIVAL: Τρία ευρώ (3,00 €) ανά συμμετέχοντα αθλητή για κάθε πρόγραμμα.
• Για το CONTEST: Δώδεκα  ευρώ (12,00 €) ανά συμμετέχοντα αθλητή για κάθε πρόγραμμα.
Για τους φορείς εκτός Αττικής το κόστος ανέρχεται σε δέκα ευρώ (10,00 €) ανά συμμετέχοντα αθλητή ανά πρόγραμμα.
• Για τους αθλητές που θα συμμετέχουν στο CONTEST, η συμμετοχή τους με το ίδιο πρόγραμμα στο FESTIVAL είναι δωρεάν.

Η δήλωση οριστικής συμμετοχής ενέχει και την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, των φορέων και προπονητών, ότι οι αθλητές που συμμετέχουν στα προγράμματα που υποβάλουν, έχουν πιστοποιητικά υγείας που βεβαιώνουν ότι μπορούν να αθλούνται.
Οι διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για την συμμετοχή αθλητών χωρίς κατάλληλο πιστοποιητικό υγείας.
Οι διοργανωτές έχουν υποχρέωση να έχουν ιατρό και αντίστοιχο βοηθητικό προσωπικό σε όλη την διάρκεια της διοργάνωσης.

Η εξόφληση πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017. Τυχόν καθυστέρηση καταβολής εξόφλησης θα ακυρώνει την συμμετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι ο ελάχιστος αριθμός των συμμετεχόντων αθλητών ανά πρόγραμμα στο contest είναι 10 αθλητές ενώ στο festival δεν υπάρχει ελάχιστο όριο.

Η κατάθεση ή μεταφορά των χρημάτων να γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό GR13 0171 5650 0065 6512 7247 004 με δικαιούχο τον Φιλογυμναστικό Όμιλο “ΚΟΤΙΝΟΣ” Μεταμόρφωσης, με όποια επιπλέον χρέωση στον εντολέα-καταθέτη.
Να αναγράφεται οπωσδήποτε ο τίτλος του φορέα από τον οποίο γίνεται η κατάθεση και αν πρόκειται για το E.G.O. STARGYM FESTIVAL ή για E.G.O. STARGYM CONTEST.