Πρόγραμμα προπόνησης & αγώνων Περιφερειακού επιπ. 1-4 & Προκριματικού Α’-Β’-Γ’-Δ’ κατηγοριών (Δ’ περιφέρειας)

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα προπόνησης & αγώνων του Περιφερειακού Αγώνα Τραμπολίνο 1-4 Επιπέδων και Προκριματικού Αγώνα Τραμπολίνο Συλλόγων & Ατομικού Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών, Δ’ Περιφέρειας, που θα διεξαχθούν στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο στα Δύο Αοράκια, στις 08-09 Απριλίου 2017.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα προπόνησης & αγώνων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)