Περιφερειακός αγώνας επιπέδων 1-4 & Προκριματικός Α’-Β’-Γ’-Δ’ κατηγοριών (Α’ περιφέρειας)

Αποτελέσματα του Περιφερειακού Αγώνα Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4 και του Προκριματικού Αγώνα Τραμπολίνο Συλλόγων & Ατομικού Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών, Α’ Περιφέρειας, που πραγματοποιήθηκαν στο Κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρων (11-12 Μαρτίου 2017).

Αποτελέσματα Τραμπολίνο του Προκριματικού Αγώνα Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών

Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ του Προκριματικού Αγώνα Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών

Αποτελέσματα Τραμπολίνο του Περιφερειακού Αγώνα Επιπέδων 1-4

Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ του Περιφερειακού Αγώνα Επιπέδων 1-4