Παράταση δηλώσεων συμμετοχής για τον Προκριματικό Αγώνα Τραμπολίνο Δ’ Περιφέρειας

Σαs γνωρίζουμε ότι παρατείνεται έως τις 24 Μαρτίου 2017 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής για τον Περιφερειακό Αγώνα Επιπέδων 1-4 και τον Προκριματικό Αγώνα Τραμπολίνο Συλλόγων & Ατομικού Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών, Δ’ Περιφέρειας, που πρόκειται να διεξαχθούν στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο στα Δύο Αοράκια, στις 08-09 Απριλίου 2017.