Ενημέρωση για τις εξετάσεις Κριτών Ενόργανης Ανδρών στην Αθήνα

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις Κριτών Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών στην Αθήνα, σχετικά με τον νέο Κώδικα Βαθμολογίας για τον Ολυμπιακό κύκλο 2017-2020, θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Τ.Ε.Φ.Α.Α. το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, με ώρα έναρξης τις 15:00.