Αποτελέσματα εξετάσεων κριτών Ενόργανης Γυναικών

Σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων Εθνικών Κριτών Ενόργανης Γυμναστικής Γυναικών, καθώς και Κριτών Αρχικής Βαθμίδας και Δόκιμων Κριτών, έπειτα από τα σεμινάρια που διοργάνωσε η Ε.Γ.Ο. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Λίστα επιτυχόντων στις Εξετάσεις Κριτών στην Αθήνα

Λίστα επιτυχόντων στις Εξετάσεις Κριτών στη Θεσσαλονίκη