Ανακοίνωση για συμμετοχή σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες

Η Ε.Γ.Ο. ενημερώνει τα σωματεία – μέλη της ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-16/ΥΠΠΕΘ παρ. 7.8.2, ΦΕΚ 3754/2016) που αφορά τη διεξαγωγή Πανελληνίων Σχολικών Πρωταθλημάτων, των Ολυμπιακών Αθλημάτων Ενόργανης Ανδρών-Γυναικών, Ρυθμικής & Τραμπολίνο, βασική παράμετρος είναι η συμμετοχή αθλητών/αθλητριών από τουλάχιστον 16 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Χώρας.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε μέχρι την Παρασκευή 03 Μαρτίου 2017 έγγραφο στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αθλητή ή της αθλήτριας που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, το άθλημα, η ηλικία, το σχολείο φοίτησης και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο.