Προϋποθέσεις για διοργάνωση αγώνων γυμναστικής

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 6279/22-12-2016 εγγράφου (το οποίο επισυνάπτουμε με την παρούσα) και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. κατά την συνεδρίασή του στις 7 Φεβρουαρίου 2017, σας γνωρίζουμε ότι οποιοδήποτε σωματείο – μέλος της Ε.Γ.Ο. επιθυμεί να λάβει από την Ομοσπονδία άδεια, έγκριση, συνδιοργάνωση ή αιγίδα για τη διοργάνωση αγώνων ή προπονητικού camp ή Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους και για τη χορήγηση αυτής, υποχρεωτικά πρέπει να αποστείλει στην Ομοσπονδία τα παρακάτω στοιχεία:

1. Την προκήρυξη του αγώνα.
2. Συμμετοχές σωματείων και αναλυτική κατάσταση συμμετεχόντων αθλητών-αθλητριών.
3. Άδεια τέλεσης αγώνα (υπό την προϋπόθεση υπάρξεως άδειας της αθλητικής εγκατάστασης) από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια όπου υπάγεται το σωματείο.
4. Πρόγραμμα προπόνησης και αγώνων.
5. Αίτηση προς την Ομοσπονδία περί ορισμού κριτών του αγώνα.
6. Ονοματεπώνυμα ιατρών που θα παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στις προπονήσεις και κατά την τέλεση των αγώνων.
7. Αντίγραφο εγγράφου ενημέρωσης προς το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.
8. Προϋπολογισμό των αγώνων.
9. Καταβολή παραβόλου προς την Ομοσπονδία 2 € ανά αθλητή-αθλήτρια.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω, η Ε.Γ.Ο. δεν θα εγκρίνει τον αιτούμενο αγώνα.

Μετά τη λήξη των αγώνων και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών το σωματείο υποχρεούται να προσκομίσει στην Ομοσπονδία τα αποτελέσματα και τον οικονομικό απολογισμό των αγώνων.

Διαβάστε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο.