Στις 6 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Σ.Γ.Α. με απόφασή του στην συνεδρίασή του στις 14 Φεβρουαρίου 2017 και σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, καλεί τα σωματεία μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 06 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00 στα γραφεία της Ε.Γ.Ο., Λ. Κηφισίας 37 ΟΑΚΑ, κτίριο ΕΚΑΕ (πρώην ξενώνες), έναντι Πυροσβεστικού Σταθμού Αμαρουσίου, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Επικύρωση Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Διοικητικός Απολογισμός από 01/01/2016 έως 31/12/2016. Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.
4. Οικονομικός Απολογισμός από 01/01/2016 έως 31/12/2016. Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία – Έγκριση και απαλλαγή ευθύνης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016. – Ψηφοφορία.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης, στις 18:00.

Παρακαλούνται τα Σωματεία, μέλη της Α.Ε.Σ.Γ.Α., που δεν έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει τον τακτικό και αναπληρωματικό αντιπρόσωπό τους, καθώς και όσα Σωματεία επιθυμούν να προβούν σε αντικατάσταση των αντιπροσώπων τους, να το πράξουν εγγράφως, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:00.

Σημειώνεται ότι το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να φέρει τα ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς επίσης και την σφραγίδα του Σωματείου και μπορεί να αποσταλεί στην Α.Ε.Σ.Γ.Α. είτε ταχυδρομικώς είτε με FAX, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει πρωτοκολληθεί στην Α.Ε.Σ.Γ.Α. μέχρι την 24η Φεβρουαρίου 2017.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση προς τα σωματεία – μέλη της Α.Ε.Σ.Γ.Α.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα με τα σωματεία – μέλη της Α.Ε.Σ.Γ.Α. που έχουν δικαίωμα ψήφου στην επερχόμενη Γ.Σ.