Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ε.Γ.Ο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.), με απόφασή του στην 01η συνεδρίασή του στις 7 Φεβρουαρίου 2017 και σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού, καλεί τα σωματεία – μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 και ώρα 16:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Επικύρωση Πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο. της 1ης Οκτωβρίου 2016.
3. Διοικητικός Απολογισμός από 01/09/2016 έως 31/12/2016 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.
4. Οικονομικός Απολογισμός από 01/09/2016 έως 31/12/2016 και ισολογισμός έτους 2016 – Τοποθετήσεις μελών – Ψηφοφορία.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/09/2016 έως 31/12/2016 – Ψηφοφορία.
6. Απαλλαγή ευθύνης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οικονομική διαχείριση του χρονικού διαστήματος από 01/09/2016 έως 31/12/2016 – Ψηφοφορία.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης στις 17:00.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση, καθώς και την κατάσταση των σωματείων – μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. της 8ης Μαρτίου 2017