Κώδικας Βαθμολογίας Τραμπολίνο Ε.Γ.Ο. 2017-2020 (ενημερωμένη έκδοση)

Την οριστική μορφή του απέκτησε ο Κώδικας Βαθμολογίας Τραμπολίνο της Ε.Γ.Ο. για τον Ολυμπιακό κύκλο 2017-2020, που είναι βασισμένος στον νέο Κώδικα Βαθμολογίας της FIG και στον οποίο έγιναν οι σχετικές ενημερώσεις, βάσει των διεθνών διατάξεων.

Κώδικας Βαθμολογίας Ε.Γ.Ο. 2017-2020: