Διεθνείς διακρίσεις Ακροβατικής Νεανίδων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΝΕΑΝΙΔΕΣ)

ΕΤΟΣ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ / ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ
2000, Βίντερτουρ (Ελβετία) Τριάδα Νεανίδων (Μιχαέλα Γιάννου / Έφη Γιαρτιμίδου / Ελένη Πεντίκη) Πρόγραμμα Ισορροπίας 5ες
2000, Βίντερτουρ (Ελβετία) Τριάδα Νεανίδων (Μιχαέλα Γιάννου / Έφη Γιαρτιμίδου / Ελένη Πεντίκη) Μικτό Πρόγραμμα 6ες
2000, Βίντερτουρ (Ελβετία) Τριάδα Νεανίδων (Μιχαέλα Γιάννου / Έφη Γιαρτιμίδου / Ελένη Πεντίκη) Πρόγραμμα Τέμπο 6ες
2000, Βίντερτουρ (Ελβετία) Ζευγάρι Νεανίδων (Όλγα Γραμματικοπούλου / Πολυξένη Μαυροπούλου) Μικτό Πρόγραμμα 8ες
2002, Ντέινζε (Βέλγιο) Μικτό Ζευγάρι (Βαγγέλης Γεωργιάδης / Κωνσταντίνα Τσουβαλά) Πρόγραμμα Ισορροπίας 4οι
2002, Ντέινζε (Βέλγιο) Μικτό Ζευγάρι (Βαγγέλης Γεωργιάδης / Κωνσταντίνα Τσουβαλά) Πρόγραμμα Τέμπο 4οι
2002, Ντέινζε (Βέλγιο) Τριάδα Νεανίδων (Βυρωνία Απιδοπούλου / Μιχαέλα Γιάννου / Άννα Τράικου) Πρόγραμμα Τέμπο 5ες
2002, Ντέινζε (Βέλγιο) Τριάδα Νεανίδων (Βυρωνία Απιδοπούλου / Μιχαέλα Γιάννου / Άννα Τράικου) Πρόγραμμα Ισορροπίας 6ες
2002, Ντέινζε (Βέλγιο) Ζευγάρι Νεανίδων (Ευδοκία Νέζη / Ολυμπία Παλατσιώτη) Μικτό Πρόγραμμα 6ες
2002, Ντέινζε (Βέλγιο) Ζευγάρι Νεανίδων (Ευδοκία Νέζη / Ολυμπία Παλατσιώτη) Πρόγραμμα Τέμπο 6ες
2002, Ντέινζε (Βέλγιο) Τριάδα Νεανίδων (Βυρωνία Απιδοπούλου / Μιχαέλα Γιάννου / Άννα Τράικου) Μικτό Πρόγραμμα 7ες
2002, Ντέινζε (Βέλγιο) Μικτό Ζευγάρι (Βαγγέλης Γεωργιάδης / Κωνσταντίνα Τσουβαλά) Μικτό Πρόγραμμα 8οι
2003, Ζιελόνα Γκόρα (Πολωνία) Τριάδα Νεανίδων (Βυρωνία Απιδοπούλου / Πετρούλα Μιχτάρη / Άννα Τράικου) Μικτό Πρόγραμμα 6ες
2005, Θεσσαλονίκη (ΕΛΛΑΔΑ) Ζευγάρι Νεανίδων (Βυρωνία Απιδοπούλου / Αναστασία Βασιλοπούλου) Μικτό Πρόγραμμα 4ες
2005, Θεσσαλονίκη (ΕΛΛΑΔΑ) Τριάδα Νεανίδων (Χριστίνα Απιδοπούλου / Ελένη Σταφίδα / Κωνσταντίνα Τσουβαλά) Μικτό Πρόγραμμα 6ες