Ενημέρωση προς σωματεία & αθλητές, σχετικά με διοργάνωση – συμμετοχή σε αγώνες γυμναστικής

Σας γνωρίζουμε ότι κατ’ εφαρμογήν της διάταξης της παρ. 8, του άρθρου 33, του Ν. 2725/1999, απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών που κατέχουν δελτία αθλητικής ιδιότητας της Ε.Γ.Ο. σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί ή προκηρυχθεί από την Ομοσπονδία.

Κατά συνέπεια σωματεία – μέλη της Ε.Γ.Ο. που επιθυμούν να διοργανώσουν αγώνες αθλημάτων που καλλιεργεί η Ε.Γ.Ο. ή να συμμετάσχουν με αθλητές σε διοργανώσεις (εγχώριες ή διεθνείς) που δεν έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία, υποχρεούνται να υποβάλλουν εγκαίρως γραπτή αίτηση για τη χορήγηση εκ μέρους μας άδειας συμμετοχής.

Επίσης, σωματεία – μέλη της Ε.Γ.Ο. που επιθυμούν να διοργανώσουν Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους το έτος 2017, θα πρέπει να αποστείλουν γραπτή αίτηση στην Ομοσπονδία προκειμένου να λάβουν την αιγίδα της Ομοσπονδίας ή απόφαση περί συνδιοργάνωσης του Φεστιβάλ.

Σε αντίθετη περίπτωση σε βάρος των συμμετεχόντων αθλητών και προπονητών, καθώς και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των συμμετεχόντων σωματείων, θα κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία των άρθρων 16 επ. του καταστατικού της Ε.Γ.Ο..

Διαβάστε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο.