Δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας

Η Ε.Γ.Ο. σας ενημερώνει σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, καθώς και για την επανέκδοση δελτίου, είτε λόγω απώλειας, είτε λόγω αλλαγής αθλήματος.

Διαβάστε ΕΔΩ το έγγραφο της Ε.Γ.Ο. με τη λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών και σχετικές διευκρινήσεις