Πρακτικό Επιτροπής Μετεγγραφών Ε.Γ.Ο.

Σας κοινοποιούμε το Πρακτικό της Επιτροπής Μετεγγραφών της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, το οποίο επικυρώθηκε στη 14η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο., στις 20 Δεκεμβρίου 2016.

Διαβάστε ΕΔΩ το Πρακτικό της Επιτροπής Μετεγγραφών της Ε.Γ.Ο.