Κώδικας Βαθμολογίας Τραμπολίνο Ε.Γ.Ο. 2017-2020

Ο Κώδικας Βαθμολογίας Τραμπολίνο της Ε.Γ.Ο. για τον Ολυμπιακό κύκλο 2017-2020 είναι έτοιμος και θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017. Έχει βασιστεί στον Κώδικα Βαθμολογίας της FIG και ως εκ τούτου υπάρχει πιθανότητα να γίνουν κάποιες ενημερώσεις, μέχρι να οριστικοποιηθούν οι διεθνείς διατάξεις.

Για οποιεσδήποτε μεταβολές, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση μέσω του δικτυακού τόπου της Ε.Γ.Ο..

Κώδικας Βαθμολογίας 2017-2020: