Διευκρίνιση για τα δίδακτρα της Σχολής Προπονητών

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ αριθμός φύλλου 3178/04-10-16, που έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Ε.Γ.Ο. και αφορά την Σχολή Προπονητών για τα αθλήματα της Γυμναστικής, το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250 €.

Εάν κάποιος υποψήφιος-υποψήφια επιθυμεί να παρακολουθήσει δύο αθλήματα, θα πρέπει να καταθέσει διαφορετικές αιτήσεις (στις οποίες να αναφέρει το άθλημα που τον ενδιαφέρει) και το επιπλέον κόστος συμμετοχής θα είναι 150 €.