Προσχέδιο Κώδικα Βαθμολογίας Τραμπολίνο 2017-2020

Σας ενημερώνουμε ότι το προσχέδιο του νέου Κώδικα Βαθμολογίας Τραμπολίνο, που αφορά στον Ολυμπιακό κύκλο 2017-2020, έχει δημοσιευθεί στον επίσημο δικτυακό τόπο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG).

Μπορείτε να βρείτε τον νέο κώδικα, καθώς και άλλες διατάξεις που αφορούν στην περίοδο 2017-2020, στους παρακάτω συνδέσμους:

Διεθνείς Κανονισμοί Τραμπολίνο: http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/tra

Κώδικας Βαθμολογίας 2017-2020: http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/tra/TRA-CoP_2017-2020-e.pdf

Μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου 2016, θα έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Ε.Γ.Ο. το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τραμπολίνο της Ε.Γ.Ο., ο οποίος είναι βασισμένος πάνω στον αντίστοιχο διεθνή Κώδικα της FIG.

Η Ε.Γ.Ο. θα διοργανώσει εθνικά σεμινάρια κριτών τον Φεβρουάριο του 2017, αμέσως μετά το διηπειρωτικό σεμινάριο που θα γίνει στην Σόφια της Βουλγαρίας (1-5 Φεβρουαρίου 2017). Οι ακριβείς ημερομηνίες τέλεσής τους θα ανακοινωθούν έγκαιρα.