Ενιαία Σχολή Προπονητών Γ.Γ.Α.: Έντυπο υλικό & ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών

Σας γνωρίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην Ενιαία Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Γ’ Κατηγορίας οφείλουν να καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, από τις 15 Νοεμβρίου 2016 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2016.

«Κατεβάστε» στον υπολογιστή σας και συμπληρώστε τα σχετικά έγγραφα:

Αίτηση συμμετοχής στην Ενιαία Σχολή Προπονητών Γυμναστικής της Αθήνας

Αίτηση συμμετοχής στην Ενιαία Σχολή Προπονητών Γυμναστικής της Θεσσαλονίκης

Αίτηση προς την Ε.Γ.Ο. για βεβαίωση νικών

Έντυπο Ιατρικής Γνωμάτευσης

Υπεύθυνη Δήλωση

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής