Αλλαγή ημερομηνίας Τελικής Φάσης Ανσάμπλ Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Α’-Γ’-Ε’ περιφερειών)

Σας γνωρίζουμε ότι ο προγραμματισμένος αγώνας της Τελικής Φάσης Ρυθμικής Γυμναστικής Ομαδικού (Ensemble) Γ’ – Δ’ Κατηγοριών (Κορασίδων, Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών, μεταφέρεται για την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, αντί για τις 27 Νοεμβρίου 2016 που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Θα ακολουθήσει η σχετική προκήρυξη.