Τροποποίηση καταστατικού και γεωγραφικών ορίων των Αθλητικών Ενώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την τροποποίηση του Καταστατικού της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, τα γεωγραφικά όρια των Αθλητικών Ενώσεων καθορίζονται ως εξής:

α)  Η Αθλητική Ένωση Αττικής με έδρα την Αθήνα, που περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, των νήσων του Αιγαίου, της Εύβοιας και της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος.

β) Η Αθλητική Ένωση Βορείου Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη, που περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας.

γ)  Η Αθλητική Ένωση Δυτικής Ελλάδος με έδρα την Πάτρα, που περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου, τις Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών της Ηπείρου και των νησιών του Ιονίου Πελάγους και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδος.

δ)  Η Αθλητική Ένωση Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, που περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες της Νήσου Κρήτης και της Δωδεκανήσου.