Προσχέδιο Κώδικα Βαθμολογίας Ρυθμικής 2017-2020

Σας ενημερώνουμε ότι το προσχέδιο του Κώδικα Βαθμολογίας Ρυθμικής Γυμναστικής 2017-2020 είναι δημοσιευμένο στον επίσημο δικτυακό τόπο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG).

Η έκδοση του νέου Κώδικα, καθώς και κάποιες διευκρινίσεις, είναι καταχωρημένα ως:
1. RG CoP 2017-2020 (EN, FR, ES, GE, RU)
2. RG CoP 2017-2020 ERRATA (EN, FR, ES, GE, RU)

Μπορείτε να τα βρείτε και να τα κατεβάσετε εδώ:
1. http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/rg/RG_CoP_2017-2020_e.pdf
2. http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/rg/RG_CoP_2017-2020_E_e.pdf

Το διηπειρωτικό σεμινάριο Ρυθμικής Γυμναστικής που αφορά στο νέο Κώδικα, θα διεξαχθεί στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, από τις 16 έως τις 22 Ιανουαρίου 2017.
Στις αρχές Φεβρουαρίου 2017 θα ακολουθήσουν τα εθνικά σεμινάρια. Μέχρι τότε, ισχύει ό,τι είναι αναρτημένο στον επίσημο δικτυακό τόπο της FIG. Οποιαδήποτε διευκρίνιση – διαφοροποίηση γίνεται, θα αναρτάται άμεσα στον δικτυακό τόπο της Ε.Γ.Ο..

Τέλος, με βάση το προσχέδιο του νέου Κώδικα της FIG, θα τροποποιηθούν ανάλογα και οι απαιτήσεις που αφορούν στις κατηγορίες Γ’ και Δ’ και θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο της Ε.Γ.Ο. περί τα μέσα Νοεμβρίου 2016. Σε περίπτωση, δε, που υπάρξουν νέες διευκρινίσεις από την Τεχνική Επιτροπή της FIG, οι απαιτήσεις θα διαφοροποιηθούν αντίστοιχα.