Ενημέρωση για την Σχολή Προπονητών

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης της Σχολής Προπονητών Γυμναστικής Γ’ Κατηγορίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και η κατάθεση δικαιολογητικών, θα καθοριστούν μετά από συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της Γ.Γ.Α..