Είσοδος προπονητών – προπονητριών στα Δημοτικά Σχολεία

Παρακαλούνται τα σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας, τα οποία επιθυμούν να επιτραπεί η είσοδος προπονητών – προπονητριών τους σε Δημοτικά Σχολεία, για ενημέρωση των μαθητών – μαθητριών και διάδοση των αθλημάτων μας, όπως μας αποστείλουν μέχρι και την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016, εγγράφως, το ονοματεπώνυμο ενός/μίας καθηγητή/καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να τα αποστείλουμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, ώστε να δοθεί η σχετική άδεια.