Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, το οποίο προέκυψε έπειτα από τις αρχαιρεσίες της 1ης Οκτωβρίου 2016 και θα έχει τετραετή θητεία.

Η σύνθεση του νέου Δ. Σ. της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Θανάσης Βασιλειάδης
Α’ Αντιπρόεδρος: Σπύρος Σκλάβος
Β’ Αντιπρόεδρος: Αργύρης Σοφράς
Γ’ Αντιπρόεδρος: Μαρία Παπαδοπούλου
Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Σταθόπουλος
Ειδική Γραμματέας: Θέμις Χαρίτου
Ταμίας: Ελένη Τζαβάρα
Αναπληρωτής Ταμίας: Αλεξάνδρα Αργαλιά
Έφορος Υλικού: Δημήτρης Τσεγκέλης
Μέλη: Μαρία Ζβεντερίκου
Θανάσης Καπνίδης
Αθανασούλα Λαμπροπούλου – Συροπούλου
Πέτρος Λεμονής
Ηρώ Ορφανού
Σάββας Ταγτελενίδης