Αρχείο Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΝΟΡΓΑΝΗ:

Α’ Φάση Ενόργανης Α’-Β’-Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών, Εφήβων, Παίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Κορυδαλλός, 09-10 Απριλίου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Α’-Β’-Γ’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Κορυδαλλός, 09-10 Απριλίου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Ανδρών), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 09-10 Απριλίου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 09-10 Απριλίου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Εφήβων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 09-10 Απριλίου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 09-10 Απριλίου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 09-10 Απριλίου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 09-10 Απριλίου 2022)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Ανδρών) (Θεσσαλονίκη, 07-08 Μαΐου 2022)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Θεσσαλονίκη, 07-08 Μαΐου 2022)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Εφήβων) (Θεσσαλονίκη, 07-08 Μαΐου 2022)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Θεσσαλονίκη, 07-08 Μαΐου 2022)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων) (Καλλιθέα, 14-15 Μαΐου 2022)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Καλλιθέα, 14-15 Μαΐου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων Α’), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 21-22 Μαΐου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων Β’), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 21-22 Μαΐου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων Α’), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 21-22 Μαΐου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων Β’), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 21-22 Μαΐου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Δ’ Περιφέρειας (Ρέθυμνο, 22 Μαΐου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Δ’ Περιφέρειας (Ρέθυμνο, 22 Μαΐου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Α’-Γ’ Περιφερειών (Λαύριο, 28-29 Μαΐου 2022)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’ Περιφερειών (Λαύριο, 28-29 Μαΐου 2022)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων Α’), Β’ Περιφέρειας (Αλεξανδρούπολη, 04-05 Ιουνίου 2022)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων Β’), Β’ Περιφέρειας (Αλεξανδρούπολη, 04-05 Ιουνίου 2022)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων Α’), Β’ Περιφέρειας (Αλεξανδρούπολη, 04-05 Ιουνίου 2022)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων Β’), Β’ Περιφέρειας (Αλεξανδρούπολη, 04-05 Ιουνίου 2022)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Λαύριο, 18-19 Ιουνίου 2022)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Λαύριο, 18-19 Ιουνίου 2022)

ΡΥΘΜΙΚΗ:

Περιφερειακός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Α’-Δ’ Περιφερειών (Φάληρο, 14 Μαρτίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ρυθμικής Ανσάμπλ Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2022)

Προκριματικός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Α’-Β’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 26-27 Μαρτίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, Παγκορασίδων), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 09-10 Απριλίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Α’ Περιφέρειας (Χαλκίδα, 09-10 Απριλίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Β’ Περιφέρειας (Ωραιόκαστρο, 09-10 Απριλίου 2022)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Παλαιό Φάληρο, 18-19 Απριλίου 2022)

Προκριματικός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Λαύριο, 06-08 Μαΐου 2022)

Προκριματικός Αγώνας Ρυθμικής Ανσάμπλ Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Λαύριο, 06-08 Μαΐου 2022)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων): Σύνθετο Ομαδικό (Εύοσμος, 19-22 Μαΐου 2022)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων): Ανσάμπλ (Εύοσμος, 19-22 Μαΐου 2022)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων): Σύνθετο Ατομικό (Εύοσμος, 19-22 Μαΐου 2022)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων): Όργανα (Εύοσμος, 19-22 Μαΐου 2022)

Τελική Φάση Σύνθετου Ατομικού Ρυθμικής Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Μοσχάτο, 29 Μαΐου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Δ’ Περιφέρειας (Χανιά, 03-04 Ιουνίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Δ’ Περιφέρειας (Χανιά, 03-04 Ιουνίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ρυθμικής Ανσάμπλ Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Δ’ Περιφέρειας (Χανιά, 03-04 Ιουνίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’ Περιφέρειας (Αθήνα, 03-05 Ιουνίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 04-05 Ιουνίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ Περιφέρειας (Μελίσσια, 10-12 Ιουνίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 11 Ιουνίου 2022)

Προκριματικός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Αργυρούπολη, 17-19 Ιουνίου 2022)

Προκριματικός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 18-19 Ιουνίου 2022)

Προκριματικός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Παλαιό Φάληρο, 24-26 Ιουνίου 2022)

Προκριματικός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 25-26 Ιουνίου 2022)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Χολαργός, 01-03 Ιουλίου 2022)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 09 Ιουλίου 2022)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού και Ανσάμπλ Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Χολαργός, 15-17 Ιουλίου 2022)

Κύπελλο Ρυθμικής Ατομικού και Ανσάμπλ Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, Παγκορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 25-27 Νοεμβρίου 2022)

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ:

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών & Περιφερειακός Αγώνας Επιπέδων 1-4, Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 20 Μαρτίου 2022)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών, Β’ Περιφέρειας (Καλαμπάκα, 02-03 Απριλίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Β’ Περιφέρειας (Καλαμπάκα, 02-03 Απριλίου 2022)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών, Α’ Περιφέρειας (Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας, 09-10 Απριλίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Α’ Περιφέρειας (Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας, 09-10 Απριλίου 2022)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών, Δ’ Περιφέρειας (Ηράκλειο Κρήτης, 16-17 Απριλίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Δ’ Περιφέρειας (Ηράκλειο Κρήτης, 16-17 Απριλίου 2022)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικού Διαδρόμου Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Ηράκλειο Κρήτης, 16-17 Απριλίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ακροβατικού Διαδρόμου Επιπέδων 1-4 (Ηράκλειο Κρήτης, 16-17 Απριλίου 2022)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α’-Β’-Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων) (Μαραθώνας, 07-08 Μαΐου 2022)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων-Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Κερατέα, 18-19 Ιουνίου 2022)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων-Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Κιλκίς, 25-26 Ιουνίου 2022)

Κύπελλο Τραμπολίνο Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων) (Κερατσίνι, 06 Νοεμβρίου 2022)

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Α’-Β’1-Β’2-Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων), Τελική Φάση Δ’-Ε’ Κατηγοριών (Παμπαίδων-Παγκορασίδων) και Αγώνας Κατηγορίας OPEN (Πρέβεζα, 16-17 Απριλίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ακροβατικής Α’-Β’1- Β’2- Γ’-Δ’-Ε’-OPEN Κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Λαύριο, 19-20 Νοεμβρίου 2022)

Περιφερειακός Αγώνας Ακροβατικής Α’-Β’1- Β’2- Γ’-Δ’-Ε’-OPEN Κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2022)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Α’-Β’-Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) και Aerocombo (Χολαργός, 09-10 Ιουλίου 2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΝΟΡΓΑΝΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Ανδρών) (Θεσσαλονίκη, 17-18 Ιουλίου 2021)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Θεσσαλονίκη, 17-18 Ιουλίου 2021)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Εφήβων) (Θεσσαλονίκη, 17-18 Ιουλίου 2021)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Θεσσαλονίκη, 17-18 Ιουλίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 09-10 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 09-10 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ενόργανης Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Παίδων-Παμπαίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Λαύριο, 29-31 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ενόργανης Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Κορασίδων-Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Λαύριο, 29-31 Οκτωβρίου 2021)

ΡΥΘΜΙΚΗ:

Περιφερειακός Αγώνας Συλλόγων & Ατομικού και Ομαδικού (Ανσάμπλ) Α’-Β’ Κατηγοριών (Γυναικών-Νεανίδων), Δ’ Περιφέρειας (Χανιά, 08 Ιουλίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Συλλόγων & Ατομικού και Ομαδικού (Ανσάμπλ) Α’-Β’ Κατηγοριών (Γυναικών-Νεανίδων), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 08-09 Ιουλίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 14-15 Ιουλίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 14-15 Ιουλίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ομαδικού (Ανσάμπλ) Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 14-15 Ιουλίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ομαδικού (Ανσάμπλ) Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 14-15 Ιουλίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ομαδικού (Ανσάμπλ) Α’-Β’ Κατηγοριών (Γυναικών-Νεανίδων), Α’ Περιφέρειας (Χολαργός, 16-18 Ιουλίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Α’ Περιφέρειας (Χολαργός, 16-18 Ιουλίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Α’ Περιφέρειας (Χολαργός, 16-18 Ιουλίου 2021)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Θεσσαλονίκη, 23-25 Ιουλίου 2021)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομαδικού (Ανσάμπλ) Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Θεσσαλονίκη, 23-25 Ιουλίου 2021)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομαδικού (Ανσάμπλ) Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Θεσσαλονίκη, 23-25 Ιουλίου 2021)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Παλαιό Φάληρο, 28 Ιουλίου – 01 Αυγούστου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Συλλόγων & Ατομικού και Ομαδικού (Ανσάμπλ) Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Κορασίδων-Παγκορασίδων), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 09-10 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Συλλόγων & Ατομικού και Ομαδικού (Ανσάμπλ) Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Κορασίδων-Παγκορασίδων), Δ’ Περιφέρειας (Ηράκλειο Κρήτης, 09-10 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’ Περιφέρειας (Ηλιούπολη, 15-17 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ομαδικού (Ανσάμπλ) Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’ Περιφέρειας (Ηλιούπολη, 15-17 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ Περιφέρειας (Χαλκίδα, 22-24 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ομαδικού (Ανσάμπλ) Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ Περιφέρειας (Χαλκίδα, 22-24 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 22-23 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ομαδικού (Ανσάμπλ) Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 22-23 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 23-24 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ομαδικού (Ανσάμπλ) Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 23-24 Οκτωβρίου 2021)

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α’-Β’ Κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων) – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Λαύριο, 24 Ιουλίου 2021)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α’-Β’ Κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων) – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπολίνο (Λαύριο, 24 Ιουλίου 2021)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α’-Β’ Κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων) – Αποτελέσματα Ακροβατικού Διαδρόμου (Λαύριο, 24 Ιουλίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Γ’-Δ’ κατ. (Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων), Γ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Πάτρα, 26 Σεπτεμβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Γ’-Δ’ κατ. (Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων), Γ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπολίνο (Πάτρα, 26 Σεπτεμβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Γ’-Δ’ κατ. (Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων), Α’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Αργυρούπολη, 09 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Γ’-Δ’ κατ. (Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων), Α’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπολίνο (Αργυρούπολη, 09 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Γ’-Δ’ κατ. (Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Θεσσαλονίκη, 17 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Γ’-Δ’ κατ. (Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπολίνο (Θεσσαλονίκη, 17 Οκτωβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Γ’-Δ’ κατ. (Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων), Δ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Ηράκλειο Κρήτης, 05 Νοεμβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Γ’-Δ’ κατ. (Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων), Δ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπολίνο (Ηράκλειο Κρήτης, 05 Νοεμβρίου 2021)

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Γυμναστικής Α’-B’1-Β’2-Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ακροβατικής Γυμναστικής Α’-Β’1- Β’2- Γ’-Δ’-Ε’ Κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Λαύριο, 14 Νοεμβρίου 2021)

Περιφερειακός Αγώνας Ακροβατικής Γυμναστικής Α’-Β’1- Β’2- Γ’-Δ’-Ε’ Κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2021)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Α’-Β’ Κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων) (Χολαργός, 17 Οκτωβρίου 2021)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΡΥΘΜΙΚΗ:

Διασυλλογικός Αγώνας Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 08-09 Φεβρουαρίου 2020)

Διασυλλογικός Αγώνας Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 08-09 Φεβρουαρίου 2020)

Διασυλλογικός Αγώνας Ανσάμπλ Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 08-09 Φεβρουαρίου 2020)

Διασυλλογικός Αγώνας Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 08-09 Φεβρουαρίου 2020)

Διασυλλογικός Αγώνας Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 08-09 Φεβρουαρίου 2020)

Διασυλλογικός Αγώνας Ανσάμπλ Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 08-09 Φεβρουαρίου 2020)

Διασυλλογικός Αγώνας Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 08-09 Φεβρουαρίου 2020)

Διασυλλογικός Αγώνας Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 08-09 Φεβρουαρίου 2020)

Διασυλλογικός Αγώνας Ανσάμπλ Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 08-09 Φεβρουαρίου 2020)

«Κύπελλο Ελπίδων 2020» Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Χολαργός, 16 Φεβρουαρίου 2020)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Χαλκίδα, 07-08 Μαρτίου 2020)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Χαλκίδα, 07-08 Μαρτίου 2020)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Χαλκίδα, 07-08 Μαρτίου 2020)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Α’-Β’-Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων) & Τελικής Φάσης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων-Παγκορασίδων) (Χολαργός, 24-25 Οκτωβρίου 2020)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΝΟΡΓΑΝΗ:

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ενόργανης, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2018-2019 (Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων), Δ’ Περιφέρειας (Ρέθυμνο, 30 Μαρτίου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Δ’ Περιφέρειας (Ρέθυμνο, 30 Μαρτίου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Δ’ Περιφέρειας (Ρέθυμνο, 30 Μαρτίου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Δ’ Περιφέρειας (Ρέθυμνο, 30 Μαρτίου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης A’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Παίδων), Α’-Γ’ Περιφερειών (Λαύριο, 20 Απριλίου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης A’ Κατηγορίας (Γυναικών), Α’-Γ’ Περιφερειών (Λαύριο, 20 Απριλίου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Α’-Γ’ Περιφερειών (Λαύριο, 20 Απριλίου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’-Γ’ Περιφερειών (Λαύριο, 20 Απριλίου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης A’ Κατηγορίας (Ανδρών), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 03-04 Μαΐου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης A’ Κατηγορίας (Γυναικών), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 03-04 Μαΐου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Εφήβων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 03-04 Μαΐου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 03-04 Μαΐου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 03-04 Μαΐου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 03-04 Μαΐου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Α’-Γ’ Περιφερειών (Μαρκόπουλο, 11-12 Μαΐου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’ Περιφερειών (Μαρκόπουλο, 11-12 Μαΐου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 11-12 Μαΐου 2019)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 11-12 Μαΐου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Λαύριο, 18 Μαΐου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων) (Λαύριο, 19 Μαΐου 2019)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 08-09 Ιουνίου 2019)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 08-09 Ιουνίου 2019)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Κορυδαλλός, 08-09 Ιουνίου 2019)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Κορυδαλλός, 08-09 Ιουνίου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Ανδρών) – Σύνθετο ατομικό (Θεσσαλονίκη, 11-12 Ιουλίου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Ανδρών) – Τελικοί οργάνων (Θεσσαλονίκη, 11-12 Ιουλίου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) – Σύνθετο ατομικό (Θεσσαλονίκη, 11-12 Ιουλίου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) – Τελικοί οργάνων (Θεσσαλονίκη, 11-12 Ιουλίου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Εφήβων) – Ομαδικό (Θεσσαλονίκη, 11-12 Ιουλίου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Εφήβων) – Σύνθετο ατομικό (Θεσσαλονίκη, 11-12 Ιουλίου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Εφήβων) – Τελικοί οργάνων (Θεσσαλονίκη, 11-12 Ιουλίου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) – Ομαδικό (Θεσσαλονίκη, 11-12 Ιουλίου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) – Σύνθετο ατομικό (Θεσσαλονίκη, 11-12 Ιουλίου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) – Τελικοί οργάνων (Θεσσαλονίκη, 11-12 Ιουλίου 2019)

Διεθνές Διασυλλογικό Τουρνουά Ενόργανης Β’-Γ’ Κατηγορίας (Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) “Horizon Cup 2019” (Θεσσαλονίκη, 09-10 Νοεμβρίου 2019)

ΡΥΘΜΙΚΗ:

«Κύπελλο Ελπίδων 2019» Ρυθμικής Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 23 Μαρτίου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 23 Μαρτίου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 23 Μαρτίου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Αθήνα, 30-31 Μαρτίου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Αθήνα, 30-31 Μαρτίου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Αθήνα, 30-31 Μαρτίου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Αθήνα, 30-31 Μαρτίου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Χολαργός, 06-07 Απριλίου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Χολαργός, 06-07 Απριλίου 2019)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ρυθμικής, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2018-2019 (Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Θεσσαλονίκη, 20-22 Απριλίου 2019)

Κύπελλο Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Α’-Β’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 20-22 Απριλίου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’-Δ’ Περιφερειών (Λαύριο, 04-05 Μαΐου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’-Δ’ Περιφερειών (Λαύριο, 04-05 Μαΐου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 04-05 Μαΐου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 04-05 Μαΐου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 05 Μαΐου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 05 Μαΐου 2019)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2019)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Παλαιό Φάληρο, 18-19 Μαΐου 2019)

Προκριματική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Παλαιό Φάληρο, 07-09 Ιουνίου 2019)

Προκριματική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 15-16 Ιουνίου 2019)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Παλαιό Φάληρο, 22-23 Ιουνίου 2019)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2019)

Κύπελλο Ρυθμικής Ατομικού Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, Παγκορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 05-06 Ιουλίου 2019)

Τελική Φάση Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Χολαργός, 30 Νοεμβρίου 2019)

Τελική Φάση Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Χολαργός, 30 Νοεμβρίου 2019)

Τελική Φάση Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 01 Δεκεμβρίου 2019)

Τελική Φάση Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 01 Δεκεμβρίου 2019)

Κύπελλο Ομαδικού (Ανσάμπλ) Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2019)

Κύπελλο Ομαδικού (Ανσάμπλ) Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2019)

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ:

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Α’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας, 30-31 Μαρτίου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Α’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας, 30-31 Μαρτίου 2019)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Α’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας, 30-31 Μαρτίου 2019)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Α’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας, 30-31 Μαρτίου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Καλαμπάκα, 06-07 Απριλίου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Καλαμπάκα, 06-07 Απριλίου 2019)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Καλαμπάκα, 06-07 Απριλίου 2019)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Καλαμπάκα, 06-07 Απριλίου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Γ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Πάτρα, 13-14 Απριλίου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Γ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Πάτρα, 13-14 Απριλίου 2019)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Γ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Πάτρα, 13-14 Απριλίου 2019)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Γ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Πάτρα, 13-14 Απριλίου 2019)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Τραμπολίνο, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2018-2019 (Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Δ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Ηράκλειο Κρήτης, 04-05 Μαΐου 2019)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Δ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Ηράκλειο Κρήτης, 04-05 Μαΐου 2019)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Δ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Ηράκλειο Κρήτης, 04-05 Μαΐου 2019)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Δ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Ηράκλειο Κρήτης, 04-05 Μαΐου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικού Διαδρόμου Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Επιπέδου 5 (Ηράκλειο Κρήτης, 04-05 Μαΐου 2019)

Περιφερειακός Αγώνας Ακροβατικού Διαδρόμου, Επιπέδων 1-4 (Ηράκλειο Κρήτης, 04-05 Μαΐου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Συλλόγων & Ατομικού Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Λουτράκι, 11-12 Μαΐου 2019)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Συλλόγων & Ατομικού Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Λουτράκι, 11-12 Μαΐου 2019)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Δραπετσώνα, 08-09 Ιουνίου 2019)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Δραπετσώνα, 08-09 Ιουνίου 2019)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Ηράκλεια Σερρών, 22-23 Ιουνίου 2019)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Ηράκλεια Σερρών, 22-23 Ιουνίου 2019)

Κύπελλο Τραμπολίνο Ατομικού Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Λουτράκι, 03 Νοεμβρίου 2019)

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ – Ε’ Κατηγοριών (Ηράκλειο Κρήτης, 06-07 Απριλίου 2019)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Χολαργός, 05-06 Ιουλίου 2019)

Τελική Φάση Αεροβικής Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων) (Χολαργός, 05-06 Ιουλίου 2019)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΝΟΡΓΑΝΗ:

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ενόργανης Αγοριών – Κοριτσιών, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2017-2018 (Θεσσαλονίκη, 05 Μαρτίου 2018)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 18 Μαρτίου 2018)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 18 Μαρτίου 2018)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων – Κορασίδων), Δ’ Περιφέρειας (Ρέθυμνο, 31 Μαρτίου 2018)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Δ’ Περιφέρειας (Ρέθυμνο, 31 Μαρτίου 2018)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων), Α’-Γ’ Περιφερειών (Λαύριο, 21-22 Απριλίου 2018)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’-Γ’ Περιφερειών (Λαύριο, 21-22 Απριλίου 2018)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Α’-Γ’ Περιφερειών (Λαύριο, 21-22 Απριλίου 2018)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’ Περιφερειών (Λαύριο, 21-22 Απριλίου 2018)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2018)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 22 Απριλίου 2018)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων) (Μαρκόπουλο, 12 Μαΐου 2018)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Μαρκόπουλο, 12 Μαΐου 2018)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Ανδρών) (Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαΐου 2018)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαΐου 2018)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Εφήβων) (Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαΐου 2018)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Θεσσαλονίκη, 19-20 Μαΐου 2018)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 02 Ιουνίου 2018)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 03 Ιουνίου 2018)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Κορυδαλλός, 09-10 Ιουνίου 2018)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Κορυδαλλός, 09-10 Ιουνίου 2018)

Διεθνές Διασυλλογικό Τουρνουά Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων – Κορασίδων) “Horizon Cup 2018” (Θεσσαλονίκη, 10-11 Νοεμβρίου 2018)

ΡΥΘΜΙΚΗ:

«Κύπελλο Ελπίδων 2018» Ρυθμικής Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Λιτόχωρο, 17 Φεβρουαρίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 04 Μαρτίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 04 Μαρτίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 04 Μαρτίου 2018)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ρυθμικής, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2017-2018 (Θεσσαλονίκη, 05 Μαρτίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Παλαιό Φάληρο, 10-11 Μαρτίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Παλαιό Φάληρο, 10-11 Μαρτίου 2018)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Α’-Β’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2018)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) B’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Α’-Β’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2018)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού B’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Α’-Β’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Π. Φάληρο, 13-15 Απριλίου 2018)

Κύπελλο Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) B’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Α’-Β’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Π. Φάληρο, 14-15 Απριλίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’-Δ’ Περιφερειών – Ομαδικό (Λιβαδειά, 21-22 Απριλίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’-Δ’ Περιφερειών – Σύνθετο Ατομικό, Επίπεδο Α’ (Λιβαδειά, 21-22 Απριλίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’-Δ’ Περιφερειών – Σύνθετο Ατομικό, Επίπεδο Β’ (Λιβαδειά, 21-22 Απριλίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Γ’ Περιφέρειας – Ομαδικό (Πάτρα, 22 Απριλίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Γ’ Περιφέρειας – Σύνθετο Ατομικό (Πάτρα, 22 Απριλίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 28-29 Απριλίου 2018)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Δραπετσώνα, 05-06 Μαΐου 2018)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 13 Μαΐου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Γ’ Περιφέρειας – Ομαδικό (Πάτρα, 26 Μαΐου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Γ’ Περιφέρειας – Σύνθετο Ατομικό (Πάτρα, 26 Μαΐου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Δ’ Περιφερειών – Ομαδικό (Λαύριο, 02-03 Ιουνίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Δ’ Περιφερειών – Σύνθετο Ατομικό, Επίπεδο Α’ (Λαύριο, 02-03 Ιουνίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Δ’ Περιφερειών – Σύνθετο Ατομικό, Επίπεδο Β’ (Λαύριο, 02-03 Ιουνίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Βέροια, 09-10 Ιουνίου 2018)

Τελική Φάση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Λάρισα, 23 Ιουνίου 2018)

Τελική Φάση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών – Ομαδικό (Π. Φάληρο, 23-24 Ιουνίου 2018)

Τελική Φάση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών – Σύνθετο Ατομικό, Επίπεδο Α’ (Π. Φάληρο, 23-24 Ιουνίου 2018)

Τελική Φάση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών – Σύνθετο Ατομικό, Επίπεδο Β’ (Π. Φάληρο, 23-24 Ιουνίου 2018)

Κύπελλο Ρυθμικής Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών – Αποτελέσματα Κατηγορίας Γυναικών (Αργυρούπολη, 07-08 Ιουλίου 2018)

Κύπελλο Ρυθμικής Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών – Αποτελέσματα Κατηγορίας Νεανίδων (Αργυρούπολη, 07-08 Ιουλίου 2018)

Κύπελλο Ρυθμικής Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών – Αποτελέσματα Κατηγορίας Κορασίδων (Αργυρούπολη, 07-08 Ιουλίου 2018)

Κύπελλο Ρυθμικής Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών – Αποτελέσματα Κατηγορίας Παγκορασίδων (Αργυρούπολη, 07-08 Ιουλίου 2018)

Τελική Φάση Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Κορασίδων – Παγκορασίδων), Α’-Β’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 01 Δεκεμβρίου 2018)

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ:

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Ηράκλεια Σερρών, 03-04 Μαρτίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Ηράκλεια Σερρών, 03-04 Μαρτίου 2018)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Ηράκλεια Σερρών, 03-04 Μαρτίου 2018)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Ηράκλεια Σερρών, 03-04 Μαρτίου 2018)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Τραμπολίνο Αγοριών – Κοριτσιών, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2017-2018 (Θεσσαλονίκη, 05 Μαρτίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Α’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Μέγαρα, 10-11 Μαρτίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Α’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Μέγαρα, 10-11 Μαρτίου 2018)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Α’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Μέγαρα, 10-11 Μαρτίου 2018)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Α’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Μέγαρα, 10-11 Μαρτίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Γ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Πάτρα, 18 Μαρτίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Γ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Πάτρα, 18 Μαρτίου 2018)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Γ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Πάτρα, 18 Μαρτίου 2018)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Γ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Πάτρα, 18 Μαρτίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Δ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Ηράκλειο Κρήτης, 31 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2018)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Δ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Ηράκλειο Κρήτης, 31 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2018)

Περιφερειακός Αγώνας Επιπέδων 1-4, Δ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Ηράκλειο Κρήτης, 31 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2018)

Περιφερειακός Αγώνας Επιπέδων 1-4, Δ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Ηράκλειο Κρήτης, 31 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2018)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Συλλόγων & Ατομικού Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Λαύριο, 28-29 Απριλίου 2018)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Συλλόγων & Ατομικού Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Λαύριο, 28-29 Απριλίου 2018)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικού Διαδρόμου Συλλόγων & Ατομικού Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών και Επιπέδων 1-4 (Λαύριο, 28-29 Απριλίου 2018)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας, Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Πολύγυρος, 12-13 Μαΐου 2018)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας, Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Πολύγυρος, 12-13 Μαΐου 2018)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας, A’-Γ’-Δ’ Περιφερειών – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Δραπετσώνα, 26-27 Μαΐου 2018)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας, A’-Γ’-Δ’ Περιφερειών – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Δραπετσώνα, 26-27 Μαΐου 2018)

Κύπελλο Τραμπολίνο Ατομικού Α’-Β’-Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Πολύγυρος, 21 Οκτωβρίου 2018)

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ – Ε’ Κατηγοριών (Θεσσαλονίκη, 24-25 Νοεμβρίου 2018)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) (Χολαργός, 30 Ιουνίου – 01 Ιουλίου 2018)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΝΟΡΓΑΝΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Ανδρών) (Θεσσαλονίκη, 04-05 Μαρτίου 2017)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Θεσσαλονίκη, 04-05 Μαρτίου 2017)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Εφήβων) (Θεσσαλονίκη, 04-05 Μαρτίου 2017)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Θεσσαλονίκη, 04-05 Μαρτίου 2017)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2017)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2017)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Δ’ Περιφέρειας (Ρέθυμνο, 01 Απριλίου 2017)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Δ’ Περιφέρειας (Ρέθυμνο, 01 Απριλίου 2017)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Δ’ Περιφέρειας (Ρέθυμνο, 01 Απριλίου 2017)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ενόργανης Αγοριών – Κοριτσιών, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2016-2017 (Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2017)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου 2017)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2017)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων), Α’ – Γ’ Περιφερειών (Μαρκόπουλο, 29 Απριλίου 2017)

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’ – Γ’ Περιφερειών (Μαρκόπουλο, 29 Απριλίου 2017)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Α’ – Γ’ Περιφερειών (Νέα Πέραμος Αττικής, 06 Μαΐου 2017)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ Περιφερειών (Νέα Πέραμος Αττικής, 06 Μαΐου 2017)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων) (Λαύριο, 13 Μαΐου 2017)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Λαύριο, 13 Μαΐου 2017)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 03-04 Ιουνίου 2017)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 03-04 Ιουνίου 2017)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Α’ – Γ’ – Δ’ Περιφερειών (Κορυδαλλός, 10-11 Ιουνίου 2017)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Δ’ Περιφερειών (Κορυδαλλός, 10-11 Ιουνίου 2017)

ΡΥΘΜΙΚΗ:

«Κύπελλο Ελπίδων 2017» Ρυθμικής Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Α’ – Γ’ – Δ’ Περιφερειών (Χολαργός, 11-12 Μαρτίου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Α’ – Γ’ – Δ’ Περιφερειών (Χολαργός, 11-12 Μαρτίου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 18-19 Μαρτίου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 18-19 Μαρτίου 2017)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Μοσχάτο, 01-02 Απριλίου 2017)

Αγώνας Επιλογής Ανσάμπλ Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Μοσχάτο, 01-02 Απριλίου 2017)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Εύοσμος, 21-23 Απριλίου 2017)

Κύπελλο Ανσάμπλ Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), A’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Περιφερειών (Εύοσμος, 21-23 Απριλίου 2017)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ρυθμικής, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2016-2017 (Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Βέροια, 06-07 Μαΐου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), A’ – Δ’ Περιφερειών (Ηλιούπολη, 13-14 Μαΐου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 20-21 Μαΐου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 20-21 Μαΐου 2017)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 27-28 Μαΐου 2017)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’ – Γ’ – Δ’ Περιφερειών (Λαύριο, 03-04 Ιουνίου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Λιτόχωρο, 10-11 Ιουνίου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Δ’ Περιφερειών (Αθήνα, 17-18 Ιουνίου 2017)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Βόλος, 24-25 Ιουνίου 2017)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Δ’ Περιφερειών (Κορυδαλλός, 08-09 Ιουλίου 2017)

Κύπελλο Ρυθμικής Ατομικού Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών (Θεσσαλονίκη, 21-22 Οκτωβρίου 2017)

Τελική Φάση Ομαδικού (Ανσάμπλ) Ρυθμικής Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2017)

Τελική Φάση Ομαδικού (Ανσάμπλ) Ρυθμικής Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2017)

Τελική Φάση Ομαδικού (Ανσάμπλ) Ρυθμικής Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Λαύριο, 25 Νοεμβρίου 2017)

Τελική Φάση Ομαδικού (Ανσάμπλ) Ρυθμικής Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’-Γ’-Δ’ Περιφερειών (Λαύριο, 25 Νοεμβρίου 2017)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομαδικού (Ανσάμπλ) Ρυθμικής Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Λαύριο, 25-26 Νοεμβρίου 2017)

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ:

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Γ’ Περιφέρειας (Αμαλιάδα, 05 Μαρτίου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Γ’ Περιφέρειας (Αμαλιάδα, 05 Μαρτίου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Α’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Μέγαρα, 11-12 Μαρτίου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Α’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Μέγαρα, 11-12 Μαρτίου 2017)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Α’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Μέγαρα, 11-12 Μαρτίου 2017)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Α’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Μέγαρα, 11-12 Μαρτίου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Πολύγυρος, 18-19 Μαρτίου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Πολύγυρος, 18-19 Μαρτίου 2017)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Πολύγυρος, 18-19 Μαρτίου 2017)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Πολύγυρος, 18-19 Μαρτίου 2017)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικού Διαδρόμου, Επίπεδο 5 (Ηράκλειο Κρήτης, 08-09 Απριλίου 2017)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικού Διαδρόμου, Επίπεδα 1-4 (Ηράκλειο Κρήτης, 08-09 Απριλίου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Δ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Ηράκλειο Κρήτης, 08-09 Απριλίου 2017)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Δ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Ηράκλειο Κρήτης, 08-09 Απριλίου 2017)

Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών, Δ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Ηράκλειο Κρήτης, 08-09 Απριλίου 2017)

Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο Επιπέδων 1-4, Δ’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Ηράκλειο Κρήτης, 08-09 Απριλίου 2017)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Τραμπολίνο, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2016-2017 (Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2017)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Συλλόγων & Ατομικού Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Λαύριο, 29-30 Απριλίου 2017)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Συλλόγων & Ατομικού Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Λαύριο, 29-30 Απριλίου 2017)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Δ’ Περιφερειών – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Δραπετσώνα, 13-14 Μαΐου 2017)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Δ’ Περιφερειών – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Δραπετσώνα, 13-14 Μαΐου 2017)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Τραμπολίνο (Σταυρούπολη, 20-21 Μαΐου 2017)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Β’ Περιφέρειας – Αποτελέσματα Διπλού Μίνι Τραμπ (Σταυρούπολη, 20-21 Μαΐου 2017)

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ – Ε’ Κατηγοριών (Παμπαίδων – Παγκορασίδων): Προκριματικοί (Λαύριο, 16-17 Δεκεμβρίου 2017)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ – Ε’ Κατηγοριών (Παμπαίδων – Παγκορασίδων): Τελικοί (Λαύριο, 16-17 Δεκεμβρίου 2017)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) (Χολαργός, 01-02 Ιουλίου 2017)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΝΟΡΓΑΝΗ:

Α’ Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων – Κορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2016)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων) (Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2016)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2016)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Ανδρών) (Θεσσαλονίκη, 07-08 Μαΐου 2016)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Θεσσαλονίκη, 07-08 Μαΐου 2016)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Εφήβων) (Θεσσαλονίκη, 07-08 Μαΐου 2016)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Θεσσαλονίκη, 07-08 Μαΐου 2016)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ενόργανης Αγοριών, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2015-2016 (Θεσσαλονίκη, 09 Μαΐου 2016)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ενόργανης Κοριτσιών, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2015-2016 (Θεσσαλονίκη, 09 Μαΐου 2016)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Α’ – Γ’ Περιφερειών (Αθήνα, 14 Μαΐου 2016)

Α’ Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ Περιφερειών (Αθήνα, 14 Μαΐου 2016)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 04 Ιουνίου 2016)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 05 Ιουνίου 2016)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Λαύριο, 25 Ιουνίου 2016)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Λαύριο, 25 Ιουνίου 2016)

ΡΥΘΜΙΚΗ:

Α’ Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 05-06 Μαρτίου 2016)

Α’ Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 05-06 Μαρτίου 2016)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Αθήνα, 02-04 Απριλίου 2016)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Θεσσαλονίκη, 16-17 Απριλίου 2016)

Α’ Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 07-08 Μαΐου 2016)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ρυθμικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2015-2016 (Θεσσαλονίκη, 09 Μαΐου 2016)

Α’ Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Βέροια, 14 Μαΐου 2016)

Α’ Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 14 Μαΐου 2016)

Α’ Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 14 Μαΐου 2016)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 21 Μαΐου 2016)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2016)

Α’ Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 11-12 Ιουνίου 2016)

Α’ Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 18-19 Ιουνίου 2016)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 25 Ιουνίου 2016)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Δράμα, 01-02 Ιουλίου 2016)

Α’ Φάση Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) Γ’ – Δ’ Κατηγοριών (Κορασίδων, Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2016)

Τελική Φάση Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) Γ’ – Δ’ Κατηγοριών (Κορασίδων, Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Χολαργός, 20 Νοεμβρίου 2016)

Τελική Φάση Ρυθμικής Ομαδικού (Ανσάμπλ) Γ’ – Δ’ Κατηγοριών (Κορασίδων, Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2016)

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ:

Περιφερειακός & Προκριματικός αγώνας Τραμπολίνο Γ’ Περιφέρειας (Πάτρα, 19 Μαρτίου 2016)

Περιφερειακός & Προκριματικός αγώνας Τραμπολίνο Ε’ Περιφέρειας (Ηράκλειο, 19-20 Μαρτίου 2016)

Περιφερειακός & Προκριματικός αγώνας Τραμπολίνο Α’ Περιφέρειας (Χαλκίδα, 09-10 Απριλίου 2016)

Περιφερειακός & Προκριματικός αγώνας Τραμπολίνο Β’ – Δ’ Περιφερειών (Περαία, 16-17 Απριλίου)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Τραμπολίνο Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2015-2016 (Λαύριο, 22 Απριλίου 2016)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) (Λαύριο, 23-24 Απριλίου 2016)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Μαρκόπουλο, 04-05 Ιουνίου 2016)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Καβάλα, 12 Ιουνίου 2016)

Κύπελλο Τραμπολίνο Ατομικού Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Κατηγοριών (Λαύριο, 20 Νοεμβρίου 2016)

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ – Ε’ Κατηγοριών (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 26-27 Νοεμβρίου 2016)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) (Χολαργός, 02-03 Ιουλίου 2016)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΝΟΡΓΑΝΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων – Κορασίδων) (Λαύριο, 02-03 Μαΐου 2015)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ενόργανης Αγοριών, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2014-2015 (Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2015)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Ανδρών) (Θεσσαλονίκη, 15-16 Μαΐου 2015)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Θεσσαλονίκη, 15-16 Μαΐου 2015)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Εφήβων) (Θεσσαλονίκη, 15-16 Μαΐου 2015)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Θεσσαλονίκη, 15-16 Μαΐου 2015)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ενόργανης Κοριτσιών, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2014-2015 (Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2015)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Αλεξανδρούπολη, 30 Μαΐου 2015)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2015)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 06 Ιουνίου 2015)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 07 Ιουνίου 2015)

ΡΥΘΜΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων, Ατομικού & Ανσάμπλ Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Αθήνα, 14-15 Μαρτίου 2015)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Ανσάμπλ Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Αθήνα, 14 Μαρτίου 2015)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ρυθμικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2014-2015 (Ηλιούπολη, 03 Απριλίου 2015)

Τελική Φάση Ρυθμικής Ανσάμπλ Γ’ – Δ’ Κατηγοριών (Κορασίδων, Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Ηλιούπολη, 04 Απριλίου 2015)

Τελική Φάση Ρυθμικής Ανσάμπλ Γ’ – Δ’ Κατηγοριών (Κορασίδων, Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 05 Απριλίου 2015)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Κορδελιό, 24-26 Απριλίου 2015)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 06-07 Ιουνίου 2015)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 13 Ιουνίου 2015)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 27-28 Ιουνίου 2015)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2015)

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) (Δραπετσώνα, 09-10 Μαΐου 2015)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Λαύριο, 30-31 Μαΐου 2015)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Σταυρούπολη, 07 Ιουνίου 2015)

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ – Ε’ Κατηγοριών (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 28-29 Νοεμβρίου 2015)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Γ’ Κατηγορίας (Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) (Χολαργός, 27-28 Ιουνίου 2015)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Α’ – Β’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων) (Χολαργός, 29 Αυγούστου 2015)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΝΟΡΓΑΝΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Ανδρών) (Θεσσαλονίκη, 03-04 Μαΐου 2014)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Θεσσαλονίκη, 03-04 Μαΐου 2014)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Εφήβων) (Θεσσαλονίκη, 03-04 Μαΐου 2014)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Θεσσαλονίκη, 03-04 Μαΐου 2014)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 14-15 Ιουνίου 2014)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 14-15 Ιουνίου 2014)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων – Κορασίδων) (Λαύριο, 21 Ιουνίου 2014)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Λαύριο, 22 Ιουνίου 2014)

ΡΥΘΜΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ – Β’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων) (Αθήνα, 04-06 Απριλίου 2014)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 31 Μαΐου 2014)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2014)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 22-23 Ιουνίου 2014)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 28 Ιουνίου 2014)

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) (Ηλιούπολη, 10-11 Μαΐου 2014)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Ηλιούπολη, 14-15 Ιουνίου 2014)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Περαία, 21 Ιουνίου 2014)

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ – Ε’ Κατηγοριών (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) (Αθήνα, 29-30 Νοεμβρίου 2014)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων) (Χολαργός, 12-13 Ιουλίου 2014)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΝΟΡΓΑΝΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Ανδρών) (Θεσσαλονίκη, 27-28 Απριλίου 2013)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Θεσσαλονίκη, 27-28 Απριλίου 2013)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Εφήβων) (Θεσσαλονίκη, 27-28 Απριλίου 2013)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Θεσσαλονίκη, 27-28 Απριλίου 2013)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων) (Θεσσαλονίκη, 27-28 Απριλίου 2013)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 27-28 Απριλίου 2013)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 08 Ιουνίου 2013)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 09 Ιουνίου 2013)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 15 Ιουνίου 2013)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ενόργανης Αγοριών, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2013-2014 (Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ενόργανης Κοριτσιών, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2013-2014 (Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013)

ΡΥΘΜΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ – Β’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων) (Λάρισα, 10-12 Μαΐου 2013)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 15 Ιουνίου 2013)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Σίνδος, 22 Ιουνίου 2013)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2013)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 06 Ιουλίου 2013)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Ρυθμικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2013-2014 (Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013)

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) (Αθήνα, 27-28 Απριλίου 2013)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 09 Ιουνίου 2013)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Πολύγυρος, 16 Ιουνίου 2013)

Πανελλήνιος Σχολικός Αγώνας Τραμπολίνο Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, έτους 2013-2014 (Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013)

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ – Ε’ Κατηγοριών (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου – 01 Δεκεμβρίου 2013)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων) (Γλυφάδα, 29-30 Ιουνίου 2013)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΝΟΡΓΑΝΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Ανδρών) (Αθήνα, 07-08 Απριλίου 2012)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Αθήνα, 07-08 Απριλίου 2012)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Εφήβων) (Αθήνα, 07-08 Απριλίου 2012)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Αθήνα, 07-08 Απριλίου 2012)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 09 Ιουνίου 2012)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 09 Ιουνίου 2012)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων – Κορασίδων) (Αθήνα, 23 Ιουνίου 2012)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 23 Ιουνίου 2012)

ΡΥΘΜΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ – Β’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων) (Αθήνα, 30 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2012)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 09 Ιουνίου 2012)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 23-24 Ιουνίου 2012)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2012)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2012)

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) (Γλυφάδα, 28-29 Απριλίου 2012)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Δραπετσώνα, 09 Ιουνίου 2012)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Πολύγυρος, 10 Ιουνίου 2012)

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ – Ε’ Κατηγοριών (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) (Αθήνα, 24-25 Νοεμβρίου 2012)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων) (Ηλιούπολη, 07-08 Ιουλίου 2012)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΝΟΡΓΑΝΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 07-08 Μαΐου 2011)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 21 Μαΐου 2011)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2011)

ΡΥΘΜΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ – Β’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων) (Θεσσαλονίκη, 09-10 Απριλίου 2011)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου 2011) και Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 19 Ιουνίου 2011)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Αθήνα, 25 Ιουνίου 2011)

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) (Ηλιούπολη, 07-08 Μαΐου 2011)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Γλυφάδα, 05 Ιουνίου 2011)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Πολύγυρος, 19 Ιουνίου 2011)

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ – Ε’ Κατηγοριών (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 26-27 Νοεμβρίου 2011)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) (Ηλιούπολη, 02-03 Ιουλίου 2011)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΟΡΓΑΝΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ – Β’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων) (Ελληνικό, 20-21 Μαρτίου 2010)

Προκριματική Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων – Κορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2010)

Προκριματική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2010)

Προκριματική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2010)

Προκριματική Φάση Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων – Κορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 17-18 Απριλίου 2010)

Προκριματική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2010)

Προκριματική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2010)

ΡΥΘΜΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ – Β’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων) (Αθήνα, 13-14 Μαρτίου 2010)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 12 Ιουνίου 2010)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2010)

Προκριματική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2010)

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ – Ε’ Κατηγοριών (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) (Γλυφάδα, 20 Ιουνίου 2010)

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ – Ε’ Κατηγοριών (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 27-28 Νοεμβρίου 2010)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων) (Λαύριο, 04-05 Δεκεμβρίου 2010)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009

ΕΝΟΡΓΑΝΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Α’ – Β’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων) (Θεσσαλονίκη, 09-10 Μαΐου 2009)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 23 Μαΐου 2009)

Τελική Φάση Ενόργανης Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2009)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γ’ Κατηγορίας (Παίδων – Κορασίδων) (Αθήνα, 21 Ιουνίου 2009)

ΡΥΘΜΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Α’ Κατηγορίας (Γυναικών) (Καλαμάτα, 11-12 Απριλίου 2009)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2009)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Β’ Κατηγορίας (Νεανίδων) (Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2009)

Τελική Φάση Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Αθήνα, 04 Ιουλίου 2009)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Συλλόγων & Ατομικού Γ’ Κατηγορίας (Κορασίδων) (Περιστέρι, 11-12 Ιουλίου 2009)

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) (Βύρωνας, 10 Μαΐου 2009)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Α’ – Γ’ – Ε’ Περιφερειών (Πεύκη, 14 Ιουνίου 2009)

Τελική Φάση Τραμπολίνο Δ’ Κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), Β’ – Δ’ Περιφερειών (Καβάλα, 21 Ιουνίου 2009)

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ – Ε’ Κατηγοριών (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) (Θεσσαλονίκη, 28-29 Νοεμβρίου 2009)

ΑΕΡΟΒΙΚΗ:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων) και Τελική Φάση Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων) (Αργυρούπολη, 20-21 Ιουνίου 2009)