Σχολές Προπονητών Γ.Γ.Α. περιόδου 2016-2017

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενημερώνει τις αθλητικές Ομοσπονδίες σχετικά με το νέο πλαίσιο οργάνωσης, δομής και λειτουργίας των Σχολών Προπονητών Γ.Γ.Α., καθώς και τον ενδεικτικό προγραμματισμό για την περίοδο 2016-2017.
Σε ό,τι αφορά στη Γυμναστική, ο ενδεικτικός προγραμματισμός προβλέπει τη λειτουργία των εξής Σχολών κατά το 3ο τρίμηνο του 2016:

-Σχολή Προπονητών Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής και Τραμπολίνο, στην Αθήνα
-Σχολή Προπονητών Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής και Τραμπολίνο, στη Θεσσαλονίκη
-Σχολή Προπονητών Ακροβατικής Γυμναστικής, Αεροβικής Γυμναστικής, Αισθητικής Γυμναστικής και Γυμναστικής Για Όλους, στην Αθήνα
-Σχολή Προπονητών Ακροβατικής Γυμναστικής, Αεροβικής Γυμναστικής, Αισθητικής Γυμναστικής και Γυμναστικής Για Όλους, στη Θεσσαλονίκη

Σχετικά έγγραφα:

Σχολή Προπονητών ΓΓΑ περιόδου 2016-17

Οργάνωση – Δομή – Λειτουργία Σχολών Προπονητών 2016-2017